Съзнание

С какво могат да ни помогнат тези мисли и идеи?

Философията е пленяващ отрасъл на мъдростта 

Но понякога за нас може да бъде трудно да да приложим на практика тези езотерични идеи. 

С какво всъщност могат да ни помогнат всички тези мисли, предположения и теории? Как разбирането на философията може да направи живота ни по-добър?

Това са само няколко примера за философски идеи, които е добре да знаем.

Вечно възвръщане 

Идеята: Няколко пъти в свои творби, Ницше говори за мисловния експеримент на вечното възвръщане. В Афоризъм 341 от „Весела Наука“, Ницше пише: 

„Ами ако някой ден или нощ демон ви намери в най-самотното ви състояние и ви каже: „Този живот, който сега живееш и си живял, ще трябва да го изживееш още веднъж и така безброй пити.“

„Няма да има нищо ново в него. Всяка болка, всяка радост и всяка мисъл и всичко малко и незначително ще се върне при теб.“

„Всичко в същата последователност – дори този паяк, и лунната светлина между дърветата и дори този момент и самият аз. Вечният пясъчен часовник на съществуванието бива обръщан отново и отново и ти заедно с него, една прашинка!“ 

Идеята за вечно възвръщане – че всеки момент от живота вечно ще се повтаря – кара ли ви да треперите от страх или буди щастие у вас? 

Ад или Рай, вие решавате

Нека предположим, че за първи път живеете живота си. Това означава, че всеки момент от него ще бъде окончателен и ще се повтаря вечно. 

Според Ницше за нормалния човек това би било най-лошото наказание. 

От друга страна той вярвал, че човешкото величие се постига, когато не искаме нищо да се променя – миналото, настоящето или бъдещето. 

Когато приемете и обичате настоящия момент, вие вече сте спечелили. Запитайте се, дали това, което правите в този момент ви удовлетворява. Дали това е най-добрия вариант за вас?

Вие сте обречени да сте свободни

В най-общ план Жан Пол-Сартр говори за това какво означава да бъдеш човек. Едно от неговите заключения е, че сме обречени да бъдем свободни.

Според Сартр човек се ражда без да притежава същност. Същността на човека се формира като сбор от неговите избори. 

Човек е осъден да избира

Във всеки един момент човек е изправен пред правото и отговорността си да избира. Всеки негов избор формира неговата същност. По този начин човек е напълно свободен да бъде това, което е избрал.  

Отново сме изправени пред концепция, която може да стовари товар върху нас или да ни освободи. 

Наша задача е водим живота, който искаме. Естествено има и фактори отвъд нашия контрол, но ние сме отговорни за това по какъв начин ще реагираме на тях.