Контакти

За реклама в novotopoznanie.bg  и телевизионното излъчване

info@novotopoznanie.bg

рекламна тарифа

за връзка с нас пишете на:

ekip@novotopoznanie.bg

адрес:

София 1000
Площад България 1, НДК Административна сграда ет.8  офис 9 „Новото познание“ АРК – България ЕООД