Връзка с нас

За реклама в novotopoznanie.bg  и телевизионното излъчване

contact@ark.bg

рекламна тарифа

за връзка с нас пишете на:

contact@ark.bg

адрес:

София 1000
Площад България 1, Национален Дворец на Културата

Административна сграда ет.8 „АРК – България“ ЕООД