Новини

Експериментът на Милграм и опасностите на подчинението

Дали бихме направили каквото и да е, ако ни бъде заповядано? И какво ако авторитетна фигура ви нареди да подложите друг човек на 400 волтов електрошок, бихте ли последвали заповедите?

Повечето хора веднага биха отговорили с твърдо „Не!“. Но експериментът на Милграм ни показва нещо друго.

София – хотел “Хемус”, зала “Преслав”

12 октомври 2024 г.

Как да управляваме успеха с НЛП похвати

Курс на Стойчо Керев

Заявете участие

До къде е готов да достигне човек?

През 60-те години, психологът на Йеил, Стенли Милграм, провежда серия от експерименти, свързани с подчинението. Резултатите били изключително любопитни и в същото време страховити.

Те предоставят поглед към силата на авторитета, подчинението и тъмната страна на човешката природа.

Въпреки множеството критики отправени към експеримента, той несъмнено има значително влияние върху психологията.

Какво са експериментите на Милграм?

Според Стенли Милграм: „Социалната психология на този век ни разкрива един значителен урок. Често пъти действията на човек се определят не от това какъв е неговият характер, а от ситуацията, в която се намира той.“

Милграм започнал експериментите си през 1961, малко след започването на съдебните процеси срещу военния престъпник Адолф Айхман.

Оправданието на Айхман било, че той просто следвал инструкции, когато давал заповеди за убийството на милиони евреи. Това подбудило интереса на Милграм.

Шокиращ експеримент

Участващите в най-известния вариант на експеримента Милграм били 40 мъже, подбрани с обяви във вестника. Било им обещано заплащане от 4 долара и 50 цента.

Милграм разработил шоков генератор с различни нива, започващи от 30 волта и стигащи до 450 волта.

Имало ключове, върху които били поставени различни надписи, включително „лек шок“, „умерен шок“ и „внимание: силен шок“. Последните два ключа били надписани със зловещ надпис – „XXX“.

Всеки участник имал ролята на „учител“, който пускал електрошок на „ученик“, при всеки грешен отговор.

Участници мислели, че пускат истински електрошок на ученика, но „ученика“ бил помощник на Милграм, който се преструвал, че бива нараняван.

По време на експеримента,

участникът чувал как „ученика“ се моли да бъде пуснат и дори се оплаквал от сърдечни проблеми.

Щом достигнали 300 волтов шок, учащият започвал да удря по стената и настоявал да бъде пуснат. След това учащият спирал да издава какъвто и да е звук.

Експериментиращият инструктирал участниците да приемат тишината като неверен отговор и да продължава да пуска електрошок.

Повечето участници питали да трябва да продължават. Инструктиращият давал определени команди, за да подтикне участника:

„Моля продължете.“

„Експеримента изисква да продължите.“

„Изключително важно е да продължите.“

„Нямате избор, трябва да продължите.“

До какъв предел стигнали участниците?

Мярката за подчинение била нивото на електрошок, което участникът бил склонен да пусне.

Според вас до къде стигнали повечето участници? Когато Милграм задал този въпрос на студентите в Йеил, те казали, че не може повече от 3% да са пуснали максималното ниво.

Всъщност, 65% от участниците в изследването на Милграм пуснали максималното ниво на електрошока.

Много от тях били изключително смутени, раздразнени и ядосани от експеримента, но все пак продължили да следват заповедите до края.

В техните представи те били отговорни за предполагаемата смърт на „ученикът“, но продължили да изпълняват заповедите.

След това им била обяснена процедурата и какво всъщност е станало, макар че и до ден днешен не се знае със сигурност, дали същността на експеримента им била обяснена.

Моралният въпрос

Резултатите от експеримента на Милграм били потвърдени и при следващи експерименти.

Но защо участниците в експеримента извършили подобни привидно садистични действия, когато това им било заповядано?

Според Милграм има определени ситуационни фактори, с които може да бъде обяснено подобно поведение.

Физическото присъствие на авторитетна фигура значително повишава нивото на съгласие.

Фактът, че Йеил финансирал експеримента, накарал повечето участници да смятат, че той е безопасен.

Участниците предположили, че инструктиращият е компетентен експерт.

Знаело се, че електрошока е болезнен, но не и, че е опасен.

В книгата си „Подчинение пред авторитет“ Милграм пише:

„Нормалните хора, които просто си вършат работата, без дори да изпитват някаква определена враждебност, могат да станат част от ужасяващи и унищожителни процеси.

Дори когато унищожителните ефекти от техните действия станат ясни и им бъде наредено да извършват нещо против всякакви морални стандарти, сравнително малко хора биха се съпротивили на авторитета.

verywellmind