26 април 2024

Среща с приятелите на "Новото познание" в Германия, Мюнхен, Хотел "Крафт"

Записвания на телефон
+4917687889777

България

България е на последна място в ЕС по използването на Интернет

Близо 2,6 милиона българи, около 80% от всички потребители на Интернет у нас, са използвали Интернет предимно за лични цели и за разговори по мобилните си телефони. Това сочат данни от анализ на Евростат за използването на Интернет от частни лица през 2016 г. Втората най-масова услуга, заради която българите са използвали мрежата, е достъп до социалните мрежи. Близо 75 процента от потребителите у нас или около 2,4 милиона души са използвали мрежата за създаване на потребителски профил, за публикуване на съобщения или други новини във Фейсбук, Туитър или други социални мрежи.

Около 2,3 милиона от сънародниците ни или близо 70 процента са използвали Интернет за изпращане или получаване на електронна поща чрез имейли.

Следващото по масовост използване на Интернет у нас е било за онлайн четене на новини, вестници или списания – около 68 на сто или 2,2 милиона българи са ползвали тази услуга в мрежата.

Информация за стоки и услуги през интернет са ползвали около 2,1 милиона българи или 64 процента.

Онлайн музика са слушали около 40 на сто от потребителите на Интернет, а други 32 процента са ползвали мрежата за теглене на игри или други забавления.

Ползването на Интернет от домакинствата у нас се е повишило почти двойно за последните шест години. През 2010 г. малко над 30 процента от домакинствата у нас са имали достъп до мрежата, а днес те вече надхвърлят 65 процента, показва анализът на Евростат. Въпреки този ръст България е на последна позиция в ЕС по използването на Интернет от домакинствата през 2016 г. Пред нас са страни като Гърция, Румъния, Литва и Португалия.

През 2016 година около 80% от хората в ЕС са използвали Интернет за сърфиране чрез мобилен или смарт телефон, отчита Евростат. През лаптопи са сърфирали 65% от европейците, чрез настолни компютри – 54 на сто и през таблети – 44%. Процентът на българите, които сърфират в мрежата от мобилните си телефони, е 71 на сто.

През 2016 г. близо 85 на сто от домакинствата в ЕС са имали достъп до Интернет от дома си. Люксембург и Холандия са двете страни, в които има почти 100-процентов достъп до Интернет за всяко домакинство, отчита Евростат.

Източник: БТА