Новини

Живот след смъртта. Какво има в края на тунела?

В древните времена

е било абсолютно сигурно, че създаването на Вселената е дело на висши сили. Това е разбираемо, тъй като вярата в Бога датира преди всичко в онези дни. Има я и сега, но тя за всеки е различна.

Още с раждането си всеки човек знае, че той ще живее определен брой години на Земята и после ще умре. И без значение колко дълъг е бил животът той винаги ще изглежда твърде кратък.

София – хотел “Хемус”, зала “Преслав”

12 октомври 2024 г.

Как да управляваме успеха с НЛП похвати

Курс на Стойчо Керев

Заявете участие

Това е причината, която предизвика търсенето на методи, които могат по някакъв начин да ни направят безсмъртни.

Методи за вечност

Понякога тези методи впечатляваат със своята бруталност и завършват с пренасянето на жертви и канибализъм.

В историята има много примери по този въпрос, което показва честотата на използването на такива техники. Но все пак има успехи и в тази област.

Съществуват цели села, където средната продължителност на живота на хората е 100 години.

Някои учени твърдят, че това се дължи на особеностите на климата в тези райони. Други смятат, че причината за дълголетието се крие в генетиката на хората.

Учените за живота

Учените са доказали, че продължителността на живота може да се повиши чрез понижаване на телесната температура с 2-3 градуса.

Това се обяснява с факта, че при тази температура на тялото всички процеси в организма се забавят и вътрешните ресурси се консумират по-бавно. И това означава, че хората живеят по-дълго.

Съвременните учени работят активно в тази посока и постигат големи успехи. Особено перспективни са методите основани на генетиката, стволовите клетки и нанотехнологиите.

Науката за вечен живот

наречена имортология освен замразяване проучва също клонирането на хора. Всички тези методи са ефективни и водят до подмладяване. Но не и до безсмъртие.

Тялото на всеки човек има биологичен часовник, който измерва продължителността на живота.

Учените имат големи надежди за развитието на нанотехнологиите и ги смятат за много обещаващо решение по въпроса за вечния живот.

Нанороботи намиращи се в човешкото тяло могат да чистят вредните вещества и да карат клетките да се делят. По този начин спират естествения процес на стареене.

Успешни могат да се нарекат опитите за замразяване на организъм до минус 196 градуса. В това състояние тялото не се разпада и остава непроменено до момента, когато науката достигне определен успех в дадена област.

Задгробен живот

Не по-малко интересен е въпросът за живота след смъртта и задгробния живот. Науката все още не може да постигне консенсус по този въпрос.

Изследване на хора преди смъртта им води до интересни резултати, което позволява да се правят заключения какво се случва с човека в този момент.

Човек чувства известна безтегловност и гледа себе си сякаш отвън. През очите им сякаш на лента се въртят моменти от живота им. Обикновено това са най-важните. Именно това състояние описват хора, които са били в клинична смърт.

Те говорят за тунел в края, на който има светлина за пълно спокойствие и вътрешна хармония.

Религиозните хора приемат тези истории като доказателство за съществуването на живот след смъртта и Бог като цяло.

Говори науката

Научната проверка е просто невъзможна, защото учените не могат да продължат пътуването с мъртвия човек.

Единствено може би е възможно в първите няколко минути след спирането на сърдечната дейност да се „свали” изходящата информация от мозъка, докато той все още е в състояние да предава сигнал.

Въпреки смъртта на човешкото тяло умът продължава да живее още няколко минути. Той предава импулсите, които може да помогнат да разберем какво се случва със съзнанието на починалия.

По този въпрос науката не може да влиза в дебат с църквата. Учените все още провеждат изследвания и събират факти, които са в състояние да получат към този момент.

Пътят е приключение…

Често можете да чуете призивите, че не трябва да се страхувате от смъртта, защото след нея човек го очаква нов весел и безгрижен живот в отвъдното.

Тя изглежда като някаква паралелна вселена, където мъртвите получаватт вечен покой. През последните години науката направи голям напредък в изучаването на живота и смъртта на човека.

Човечеството е по-близо от всякога да стане безсмъртно благодарение на откритията на учените. Но ще съществува ли планетата, след като учените са постигнали тази цел е трудно да се каже.

Може би това ще доведе до развитието на нова цивилизация на друга планета.

НП