България

Звездолети, пътуващи със светлинна скорост, построени от земляните. Обречената мисия

Тайна и загадка ли е квантовата физика? Може ли да бъдат тайна и загадка процеси, които протичат пред очите на всички, които подлежат на експериментална проверка и които многократно са били проверени опитно?  Може ли да бъдат тайна процеси, които много добре са били обяснени научно от Айнщайн и още по-добре обяснени с думите на провидението от Ванга. Това е част от една нова и смела инерпретация на редица процеси, за които се заговори открито. Ето няколко примера, които отделят тайните и загадките от квантовата физика и я правят чиста наука. Така ще надникнем зад секретните врати на изобретателските центрове, за да отговорим на един важен въпрос. Ще построим ли звезден кораб, с който да напуснем Галактиката?

Първият експеримент, който включваме в разсъжденията си идва от ЦЕРН – Швейцария. В адронният колайдер бяха ускорени два снопа протони до 99.9% от скоростта на светлината след което се сблъскаха. В резултат на сблъсъка протоните се разпадат на Хикс бозони и фотони –светлина. Втората част в подкрепа на хипотезата ни е описана от най-уважаваните астрофизици в света. В звездите протича следният процес: Два водородни атома (протони) се сливат като се образува един атом хелий и се отделя светлина. И не на последно място идва информацията получена от военните експерименти и опити. При взрив на атомна и водородна бомби материята се разрушава и се отделя светлина.

Айнщайн описва тези процеси така: „С увеличаване на скоростта материалните тела променят геометричната си форма като се свиват и скъсяват по посока на движението си, но никога не могат да достигнат скоростта на светлината“. Междувременно пророци като Едгар Кейси, Слава Севрюкова и дори Ностарадамус са предвидили появата на квантовата физика. Ванга, например казва: „Материята не издържа на скорост, саморазрушава се като достига скоростта на светлината тоест превръща се в светлина“.

Кой е прав Ванга и пророците или Айнщайн? Очевидно и трите опита от най-ново време доказват, че Ванга е права, а Айнщайн греши. Защото и в трите имаме отделяне на светлина. Видимо хипотезата, че тежката маса – гравитацията и инертната маса – ускореното движение са еквивалентни има своите сериозни привърженици. Възниква въпросът – каква е причината? Лесният отговор е – Защото ускорените сблъскани протони в адронния колайдер се разрушават и излъчват светлина. Звездите и атомната и водородна бомби също излъчват светлина. Ако инертната маса, разпадналите се протони в адронния колайдер и атомната и водородни бомби не излъчваха светлина, те нямаше да са еквивалентни на тежката маса – звездата, която излъчва светлина.

Защо тези три опита са толкова важни? Защото показват и доказват, че нашата разумна цивилизация не може да създаде технология позволяваща да се построят летателни апарати, които да се движат с висока скорост. Защо, какво ни спира? Отговорът на кватовата физика към днешна дата би прозвучал така – Защото при достигане на високата светлинна скорост летателният апарат заедно с екипажа ще се саморазрушат или дематериализират.

Обобщавайки казаното Закона за устройство на физичекият свят – материята гласи : Физическият свят –материята не издържа на скорост, саморазрушава се. Той се движи по-бавно от светлината, времето при това движение е положително число и е функция на скоростта, с увеличаването и то се забавя.

НП/ автор Г. Григоров, изследовател