Тайни и загадки

Предсказателите на древните цивилизации

Древните знания

Сибила била пророчица, която както повечето оракули произнасяла предсказанията си в състояние на екстаз.

Нейните видения били получени от директен контакт с божественото провидение.

Сибила има много имена и лица, но думите и са прониквали в съзнанията на царе и императори, на жреци и смъртни.

Но кои са тези древни предскадателки и каква е връзката им с невидимия свят?

В древногръцката и староримската традиция е това е жена, която е способна да получи вдъхновение от божеството, на което служи и разкаже неговата воля.

Сибилите се отличават от пророците. За разлика от тях, те не съзнават смисъла на изказаните откровения.

Поради тази причина са били прикрепяни специални тълкуватели – херменевти, които да обясняват смисъла на казаното.

Архивът

Римската държава пазела цяла поредица написани предсказания, наричани общо – Сибилински книги, придобити при Тарквиний Горди.

Сибилинските книги били написани първоначално върху палмови листа. После били преписани върху папирус, на гръцки език.

По времето на Гай Марий са обект на такава почит, че за тяхното съхраняване се грижела цяла колегия от десетима жреци.

Сибилините книги

са сборници, които съдържат прорицанията на сибилите. Такива сибилини книги се съхранявали строго в древен Рим.

Днес от тях почти нищо не е съхранено. Запазени са, обаче, така наречените „пророчества на Сибилите“.

Текстове, приписвани на сибилите, но в действителност съчинени през периода на ранното християнство от християнски автори.

Те съдържат различни апокалиптични пророчества, а също и предсказания за идването на Иисус Христос.

По време на криза книгите на Сибили

били тържествено преглеждани дали не съдържат някое предсказание, което да има смисъл в създадената обстановка. От тях са оцелели само фрагменти.

Съдбата на последните книги

Сибила от Куме притежавала девет книги с предсказания.

Това са последните познати Сибилски книги, датирани около 520 пр.н.е. и предложени на последният, седми римски цар, Луций Тарквиний Горди за продажба.

Той отказва, заради много високата цена. Тогава тя изгаря шест от книгите и му предлага остатъка на същата цена.

Тарквиний отказва отново. Сибила изгаря още три книги. Накрая купува останалите три книги на пълна цена и ги занася в храма на Юпитер.

Краят на легендата

Според легендата още през царския период в Рим се появяват т. нар. „книги“, съставени от пророчицата, които съдържат пророчества.

Към сибилинските книги римляните се обръщат в съдбоносни за държавата моменти и с изричното съгласие на Сената.

НП/2022