26 април 2024

Среща с приятелите на "Новото познание" в Германия, Мюнхен, Хотел "Крафт"

Записвания на телефон
+4917687889777

Хипотези

От какво загива цивилизацията на маите

Проучване проведено от екип учени и публикувано в Nature Communications разкрива възможни причини за упадъка на древния Маяпан, който е бил културната и политическата столица на народа на маите.

Изследователите заключават, че дългата суша, която засяга региона между 1400 и 1450 г. сл. н. е., може да е послужила като катализатор за верига от негативни събития, довели до граждански вълнения и в крайна сметка до политическия колапс на големия град.

Какво говорят данните

Експертите посочват, че изменението на климата, включително намалените валежи, е повлияло негативно на земеделските практики и търговските пътища, оказвайки натиск върху населението на Маяпан.

В резултат на това хората или умират, или са принудени да напуснат града и се заселят в по-малки и по-безопасни селища.

Едно от ключовите заключения на проучването е, че продължителната суша е увеличила напрежението между съперничещи фракции, което от своя страна е довело до увеличаване на конфликтите и безредиците.

История на цивилизацията

Анализът на човешки останки потвърди наличието на признаци на травматични наранявания, което показва нарастване на конфликтната ситуация в самия народ.

„Нашите открития потвърждават легендарния институционален колапс на Маяпан между 1441 и 1461 г. от н.е., следствие от граждански конфликт, воден от политически съперничества и амбиции, който е вписан в социалната памет на народите на Юкатан, доказателства за което са влезли в писмените документи от ранния колониален период“, пишат изследователи.

Епилог

Въпреки всички трудности обаче Маяпан успя да оцелее и да оцелее до момента на контакт с Европа в началото на 16 век сл. Хр.

Проучването установява също, че намалените валежи са свързани с увеличаване на конфликтите, а увеличените валежи са свързани с увеличаване на населението.

Това показва, че промените в околната среда могат да окажат значително влияние върху развитието на цивилизацията.

Nature Communications