Тайни и загадки

Чакрите и състоянията на човешкото съзнание 

Всички учения на маговете

отнасящи се към различни школи и направления си приличат в това, че проповядват съществуването на особени състояния на човешкото съзнание.

Именно в тези особени състояния човешкото съзнание е способно на пряко взаимодействие с външния свят заобикаляйки обикновените чувства и физическото тяло.

При това едни школи се отличават

от други както по способите за влизане в тези състояния, така и по особеностите на използваните в работата състояния.

Ние описваме тези състояния чрез положението на събирателната точка. В Западната традиция обикновено описват пребиваването в тях чрез възприемането на света, или чрез вътрешните усещания.

Също така понякога се описва последователността на действията, водещи до влизане в тези състояния.

Съществува известна неяснота

свързана с това, че тези състояния приличат на състоянията възникващи при наркотично опиянение.

Оттук и опитите да се постигнат успехи в магията с помощта на наркотици, които могат да се обяснят също като опит да се оправдае наркотичната зависимост със занимания с магия.

Състоянията на човешкото съзнание

може да се разделят на „основни“ и „работни“. Основното или нормалното състояние на съзнанието съответства на положението на събирателната точка в зоната на основната фиксация.

Работното или измененото, състояние на съзнанието съответства на преместването на събирателната точка извън пределите на зоната на основната фиксация.

Сред работните състояния

могат да се отделят онези, в които човек притежава способността за „възприемане на енергиите“.

Съществуват такива „фиксирани“ състояния, в които „възприемането на енергиите“ присъства като обичайно качество.

Хората намиращи се в такова състояние не бива да се учат на „възприемане“, тъй като то през цялото време присъства у тях.

Доколкото става дума за процес на обучение

за „възприемане на енергиите“ то изначално предполагаме, че имаме работа с хора, за които тази позиция на съзнанието е „работна“.

В съответствие с броя на чакрите като позиции на фиксация на събирателната точка в магията различават седем касти. От тях три са долни, свързани с червената, оранжевата и жълтата чакри, и се явяват касти на обикновените хора.

Четири са горни, свързани със зелената, небесносинята, синята и виолетовата чакри, и са касти на маговете.

Магическите свойства

Това означава, че при фиксация на събирателната точка в зоната на червената, оранжевата и жълтата чакри съзнанието на човека не притежава магически свойства.

При фиксацията на събирателната точка в зоната на зелената, небесносинята, синята и виолетовата чакри човешкото съзнание притежава магически свойства.

Кастите имат следните наименования:

1. Червена. Муладхара-чакра. Работници.

2. Оранжева. Свадхистана-чакра. Търговци.

3. Жълта. Манипура-чакра. Воини.

4. Зелена. Анахата-чакра. Екстрасенси.

5. Небесносиня. Вишуддха-чакра. Лечители.

6. Синя. Аджна-чакра. Алхимици.

7. Виолетова. Сахасрара-чакра. Демиурзи