Здраве

Живот след смъртта. Възможно ли е такова бъдеще?

Какво рисува бъдещето?

Руски експерти твърдят, че хората замразени с криотехнология могат да бъдат съживени след 50-70 години.

Според изпълнителния директор на руската компания за криоконсервация „КриоРус“, Валерия Удалова, в момента в базата им в Москва има 94 желаещи да бъдат замразени.

Всеки от тях е похарчил значителни суми, за да си гарантира, че може да бъде възкресен в бъдеще.

Според Удалова много от тях са били криогенно замразени от началото на 2000-те години.

Предизвикателствата

Съществуват обаче и значителни предизвикателства пред възможностите на криотехнологиите.

Един от основните проблеми е, че никой не може да предвиди в какво състояние ще бъде тялото след размразяване.

Съмнения и реалност

Това поражда съмнения относно успеха на процедурата и възможността за съживяване на човек след дълъг период на криогенно замразяване.

Експертите смятат, че 50-70 години след първото криогенно замразяване възможността за възкресяване на хора може да стане реалност.

Въпросите за финансирането и етичните аспекти на тази технология, обаче, ще поставят деликатен баланс между възможността за удължаване на живота и борбата с природните закони.