Новини

Защо седмицата е свещено число и какво се крие в нея?

Както знаем, числото седем е носител на богата символика във фолклора на различните култури.

Седем е считано за свещено число в шумерската цивилизация, за носител на “библейска аритмология” и съответства на броя на планетите. 

Седем представлява съвършенството в гностиката  

Седмицата резонира от и към универсална завършеност в процеса на космическо движение.

Смята се, че това е ключът към Апокалипсиса, както и този към небесните измерения в будистките учения. Вярваме, че седем архангела са “принцовете на седемте небеса”. 

Срещаме още седем ведически риши (химнопевци), седем звезди в Голямата мечка, и седем степени на съзнание: физическо тяло, емоционалност, интелигентност, интуиция, духовност, воля и осъзнатост за непрекъснатостта на жизнената енергия.

Ако седем е носител на завършваща енергия, то числото описва също преминаването от познатото към непознатото. Цикълът е завършен, а с това възниква въпросът: какво предстои? 

Астрология и цикличност

В 7-годишния цикъл, Астрологията построява две глобални фази, всяка от които със свое точно значение. Рожденият ден е винаги началната точка на първа фаза. 

Тази фаза продължава до средата на седем- тоест три години и половина.

Първите три години и половина от даден цикъл цикъл се фокусират върху задвижването на новия тласък и реализацията му в земен план.

Втората половина на цикъла 

актуализира  растежа на съзнанието. Разбира се, освен основното разделяне на половин цикъл, всяка година е носител на определена енергия:

Първа година:

Раждане на нов импулс. Често неуловима година, в която съществува известно объркване. Случват се много неща, но на подсъзнателно ниво. Период на импулсивност и емоционален интензитет. 

Втора година:

Прозрение за нова посока към живота. Понякога е синоним на съпротива, страхове и социална инертност.  Често се изправяме пред важни решения, които трябва да вземем.

Трета година:

Това е година на действие и екстернализация.  Животът придобива по-прецизна форма. Мотивацията, всеотдайността и ентусиазмът носят усещането за подходящи средства за реализация.

Четвърта година:

Това е годината на разкриване на нови възможности. Но също така и година на нови предизвикателства и проблеми. Борба, конфликти, интензивна работа са водещи понятия тук. Период на личен и социален избор. Време за “духовно оплождане”.

Пета година

Енергия за самоизразяване, просперитет и съзнателно развитие (според постигнатото през третата година). Можете да откриете водач, помощник или просто да бъдете себе си.

Шеста година:

Година на плододаване и кулминация, която често изисква жертви или отказване от определени идеали за взаимоотношения. Време за оценка. Фокусираме се върху затварянето на цикъла, който изживяваме.

Седма година:

Година-семе. Новите ценности в живота водят към друга начална фаза на съдбата. Период на “коронясване” и просветление. Това е кулминационна година на съзнанието.  Подготвяме се за нов цикъл, култивирайки доверие.

Индивидуланият прочит на фазите

не само помага да се ориентираме  в житейския лабиринт, но и припомня, че даден растеж е невъзможен при прескачане на етапите. 

А това е действие, което често предприемаме в свят, в който културата на усилието е умело заличена от офертата на модернизма за лесно създаване на реалност. 

Източник: astraum