Тайни и загадки

Винаги ли е невидимо ангелското присъствие около нас?

Когато ангелите се приближат

твърде много до нас, можем да почувстваме тяхното присъствие. Много хора си спомнят, че са усетили определен дух край себе си. Не вярвате ли? Попитайте тези, на които им се е случвало.

И ако сме послушали вътрешния си глас ние ще се убедим в тяхното присъствие. Подобни ситуации дават възможност да се научим следващия път да се доверим и да следваме Висшия си Аз.

Това е процес на общуване

с нашите ангели. Тук става въпрос за доверие към нашите чувства като достоверен и точен инструмент за предсказване на бъдещето, който е инсталиран в нас.

Хората и след смъртта запазват енергийната структура и физическия си облик от предишното съществуване – тъкмо това виждат медиумите.

Онези, които са преживявали

среща с починал познат човек, казват, че „призракът” изглежда такъв, какъвто е бил приживе, но по-млад и с по-силна енергия.

Въз основа на личния си опит знам, че енергийната структура на починалите е сходна с дължините на вълните от спектъра на цветовете.

По-възрастните дами имат по-дълга и по-бавна дължина на вълната, докато вибрационните честоти на младите са по-високи, освен това жените вибрират по-бързо от мъжете.

Можем да установим контакт

единствено въз основа на тези усещания, ако възприемаме вълните подобно на сонар.

Всеки човек има уникални „пръстови отпечатъци”, които разкриват неговата личност, емоционалност, поведенчески модел, навици и други отличителни характеристики.

Случва се да се приберем у дома и да усетим кой е вкъщи, дори ако семейството ни се състои от няколко души и нямаме физическо доказателство за нечие присъствие.

Много велики откриватели,

учени, писатели и лидери са използвали дарбата на ясното виждане. Така са прониквали в колективното несъзнавано и получавали достъп до нови идеи и прозрения.

Всички сме родени екстрасенси. Това включва както ясното чуване, така и всички други „ясни възможности”. Но обикновено хората имат един основен канал за общуване с Божествения свят.

Известната писателка

Дорийн Върчу говори в книгите си за няколко от най-често срещаните начини, по които всеки може да усети присъствието на нефизическо същество с помощта на усещанията.

Усещаме любимия парфюм на починалия или друга характерна миризма. Долавяме лек аромат на цветя или мирис на дим, въпреки че наоколо няма цветя или огън. Усещаме, че някой ни докосва, побутва ни или ни закриля.

Забелязваме промяна във въздушното налягане, чувстваме стягане около главата. Струва ни се, че нещо ни почуква по челото. Усещаме как някаква духовна материя минава през нас.

Други усещания,

които авторката определя като свръхсетивни към ангелите са промяна на температурата в стаята, внезапен прилив на еуфория или блаженство.

Това е вътрешно чувство, че преживяваме нещо сюрреалистично, което трудно бихме споделили с околните.

Истинските срещи с ангелите дават усещане за топлина, безопасност и комфорт, докато фалшивите предизвикват студ, тръпки и страх.

Измамните конспекти могат да идват от нашето его или от духове, закотвени към Земята.

НП/ Дорийн Върчу ©