26 април 2024

Среща с приятелите на "Новото познание" в Германия, Мюнхен, Хотел "Крафт"

Записвания на телефон
+4917687889777

България

Васил Левски: Закъснелите не ще бъдат наши приятели

Васил Иванов Кунчев, Васил Левски, Апостолът на свободата, става един от идеолозите на българската национална революция. Роден е в Карлово на 18 юли 1837 година.

Велико негово дело

е създаването на Вътрешната революционна организация. Легендата и историческата истина разказват как той преминава през всяко българско селище, увлича най-добрите българи след себе си и почти във всяко кътче създава революционен комитет.

„Решили сме се вече — или с нас и народа, или ще ви пратим при черните души!“

Защото е убеден,

че „Нашето дело зависи от нашите собствени усилия“. Турците го търсят непрекъснато. Той успява да се измъкне, като се превъплъщава в различни образи, разказва народната легенда.

„Нашето драгоценно отечество ще се нуждае от достойни хора, които да го водят по пътя на благоденствието, така щото да бъдем равни на другите европейски народи.“

Ботев пише

за невероятната му издръжливост и весел характер: „Навън зима, камък се пука от студ, а той, Левски, пее“.

Апостолът на Българската свобода е предаден през зимата на 1872 г. Заловен е в Къкринското ханче до Ловеч.

Съден е в София

Дори турските съдии са изненадани и възхитени от него. Обесен „там близо край град София“ на 18 февруари 1873 г., а до скоро 19 февруари бе датата считана за обесването на Апостола, но за силата на духа и това няма такова значение.

„Ние не гоним турския народ, ни вярата му, а — царя и неговите закони, с една дума, турското правителство, което варварски владее не само нас, но и самите турци.“

Васил Левски

е вечният критерий на поколения българи от Освобождението до днес. Но някак си винаги неговите завети остават все така несбъднатата българска мечта.

Парадокс и до днес остава фактът, че за българите по-големият празник е обесването, а не рождението на Левски. Давани са различни обяснения за това.

Дали е чувството за вина,

че никой навремето не е направил опит да го спаси в пътя му към София, дали защото почитаме повече Възкресението, отколкото Рождество, защото след смъртта си Левски възкръсна в народната памет.

„Нашите българи желаят свободата, но приемат я, ако им се поднесе в къщите на тепсия.“

Един светец,

напуснал църквата, революционер, проповядващ европейската идея за разбирателство с всички народи, борец за национална свобода, който не се опитва да ограничи свободата на другите.

НП