Новини

Укрива ли опасно знание от нас Ватикан, което може да промени света

До четвърти век римската католическа църква разпространява идеята, казвайки, че Мария е останала девица през целия си живот.

Но Библията съобщава

за съществуването на още 4 нейни сина. И дъщери, на които не се казват имената. И така, за някои християни въпросът за вечната непорочност на Мария, става проблем.

Има проблем в това да приемем вечната непорочност на Мария, защото в текста на Марк, а и на Матей, който доста стриктно следва Марк, се споменават братята и сестрите на Исус.

Идеята за вечната непорочност на Мария

нещо, за което църквата и на изток и на запад е единна е, че тя е чиста. Избрана от Бог, да го разкрие, чрез Светия дух, в кръв и плът.

Източната църква я нарича „теотокос“, което означава „родилата Бога”. Има се предвид, че е родила Бог в плът. Изпълнена е с чистота. Това би доказало, че тази идея е толкова важна, че авторът на Протоевангелието, е посветил книгата си на нея.

Един от най-уважаваните водачи, в ранното християнство, Яков. А това е човекът, убит чрез замеряне с камъни, повече от 100 години, преди книгата да бъде написана дава сведения на очевидец.

Приема се, че авторът на Протоевангелието

е човек, за когото знаем от ранната църква, като Яков – Справедливия. Той е бил водач на йерусалимската църква след Петър.

Този Яков е бил брат, или полу-брат или братовчед на Исус. Зависи от теологичната гледна точка.

Било е абсолютно приемливо в древните еврейски писания и в християнските писания, да се посвети книга на известен древен пророк или апостол.

Протоевангелието не само набляга на чудодейното зачеване и раждане на Мария, но и дава нова светлина върху зачеването на Иисус.

Мария забременява и Йосиф е

скандализиран. Разбира се, това е, което знаем за девическото зачеване от канона. Но в тази история има една жена – Саломе, която трябва да провери, дали това е вярно.

Извинете, но тя слага пръста си, в Мария, за да се увери, че е девствена. И така се установява, че това е вярно и Йосиф си отдъхва.

Исус се ражда

С това подробно описание, Протоевангелието дава отговор на едно от най-оспорваните събития в християнския канон. Раждането на Исус от девица. А живяла ли е Мария във въздържание след раждането на Исус?

В Новия завет се споменават братята и сестрите на Спасителя. Марк 6:3: „Този, не е ли дърводелецът, синът на Мария, и брат на Яков и Йосия, на Юда и Симон. И сестрите му, не са ли тук, между нас?”

Това е създало проблем на някои християни, които са вярвали, че Мария е била вечна девица. Ето как разрешават проблема в тази книга.

Те търсят сред вдовците, да намерят свят, чист мъж,

който ще се ожени за тази млада жена. Така намират Йосиф. Те се женят. Той е вдовец, вече има деца от първият си брак. След това историята се развива по познатия начин.

Като ни казват, че братята и сестрите на Исус, споменати в Библията, са на Йосиф, а не на Мария, Протоевангелието дава основание на много от християнските водачи, да отстояват вечната непорочност на Мария.

Истина е, че в Протоевангелието, Йосиф е имал други синове. Това, вероятно е Яков. И е едно обяснение за вечната непорочност на Мария спрямо братята и сестрите на Исус. Никъде в християнския канон, няма следа от тази апокрифна история. Но пък се е разправяла из целия близък изток, с векове. И би трябвало да е била известна на арабите християни, когато Коранът е писан.

Коранът, например, разказва за брака на Мария и Йосиф, за децата на Йосиф от предишна жена и за раждането на Исус от девица. Но как можем да сме сигурни дали всяка дума е истина? Това е част от мистиката на древната история.

НП/Анализ на Ричард Лий