Съзнание

Учени: Предстои глобална катастрофа на африканския континент

Геоложки процеси в Източноафриканската рифтова долина могат да имат катастрофални последствия.

В този регион континентът бавно се разделя на две части, образувайки цепнатини и разломи, които застрашават транспортната и градската инфраструктура, съобщи Лента, като цитира информация на сайта Indy100.com.

Учени прогнозират, че източната част от Африка окончателно ще се отдели от материка след 3-4 милиона години.

Свързаната с тези процеси деформация на земната кора е довела до появата на геоложки разлом – Източноафриканската рифтова долина, която се простира на разстояние около 6000 км от Ливан през Червено море до Мозамбик.

Скоростта, с която Нубийската и Сомалийската плоча се отделят една от друга, е 6-7 милиметра годишно. В бъдеще това място ще бъде залято с вода, а Кения ще се превърне в остров.

По думите на геолога Дейвид Адеде, макар от тектонска гледна точка рифтът дълго време да не е бил активен, в земната кора може да има малки движения, които да доведат до поява на зони на повърхността с много цепнатини. При това обилните валежи влошават ситуацията, допринасяйки за поява на други неравности.

Според Адеде, в бъдеще нещата ще се влошат. В региона ще има стихийни бедствия, които ще застрашат живота на хората.

Затова е нужно да бъде създадена карта на разломите, да се прогнозира образуването на нови цепнатини и да се държи сметка за тях при строежа на нови здания и съоръжения.a

НП/Lenta