България

Най-старата цивилизация ни е оставила таен код. Как го разчитаме?

Един от основните въпроси, предизвикващ множество диспути е на каква възраст са загадъчните рисунки в пещерата Магура. Той засенчва дори въпроса относно това, какво е записано чрез рисунките. Защото рисунките от Магура съдържат първообразите на поне десет азбуки, на симовлите от алхимията и астрономията, съдържат сцени, в които се разпознават основите на Християнството, Будизма и Тантра. Затова е от първостепенно значение да се изясни тяхната възраст, за да се отговори на въпроса дали те са оригиналът ли или са копие?

И двата случая са много важни. Ако са оригинала на всички тези учения и на цялото това човешко просветление, излиза, че Балканите по много стара традиция са Училището на планетата. Ако са копия, Магура е хранилището на най-важните човешки достижения, които ни правят това, което сме.

София Съмър фест

24 юли 2024 от 20:30 ч.

ПРОБУЖДАНЕТО

Един филм на Стойчо Керев

Купете билети

Разбира се, далеч по-престижен е първият вариант, но и предполага много повече перипетии за всички нас, които живеем тук и сме наследници, заради множеството интереси и стремежи нашата световна роля да бъде омаловажена и даже затрита.

Вижте на какво попаднах по време на почти десетилетните си проучвания на рисунките от Магура и преценете сами.

---

Плочицата е датирана на възраст 32 500 – 38 000 години и се счита, че е пренесена с миграцията на кроманьонците от изток на запад. На нея е гравирано точно копие на рисунките от Магура. За да направиш копие, трябва да имаш оригинал, който е съществувал по това време.

---

Кулурата, пренесла плочицата, се е намирала на територията на Северозападна България преди 40 000 – 43 000 години. По това време следва да са били налични първите рисунки в Магура, от които е направено копието.

---

Рисунките ясно показват, че най-старите изображения са правени много отдавна, когато тези видове животни все още са обитавали Балканите и много преди съвременните животни като коне и елени да станат обчайни обитатели.

---

Еволюционното дърво на световните религии посочва възникването на Европейския анимизъм преди 42 000 години – именно, когато кроманьонците преминават през териториите около Магура. Символ на тази религия е „танцуващата жена“, каквато рисунка виждаме и на плочката от Германия. А същността на религията е култа към плодородието или култа към Богинята-Майка. Същото, за което разказват и рисунките от Магура.

---

Сравнението на рисунките от Магура с масово разпространени и надеждно датирани праисторически рисунки по света показва, че магурските рисунки масово са „от всички епохи“, като една огромна част от тях са на възраст между 13 000 и 30 000 години.

магура символи

И най-сетне, ето какво е записано в самите рисунки – какво са казали онези хора за себе си. Те поставят началото на историята си преди 42 000 – 43 000 години, а последните записани от тях дати са преди 14 000 – 15 000 години. Във всички предоставени данни виждаме повтарянето на едни и същи дати – около 42 000 и около 15 000 години назад във времето. Това са и двата различни етапа на направа на рисунките, които се разпознават чрез сравнението на изображенията на животни.

В този случай дали не са рисунките от Магура оригинала и Балканите училището на планетата.