Видео

Нашествието на политическия ислям. Как Европа бива завладяна?

Публикуваме кратка част от една реч на Роберт Лугар, който е политик в австрийския парламент. Получихме материалът от наш зрител. Видеото е публично и във Фейсбук – „Разни новини и други подробности“. Роберт Лугар говори за исляма, който е всичко друго, но не и религия. Поставя паралел между националсоциализма и исляма. В наши публикации още от 2013 година предупреждаваме за тази изключителна заплаха. Страните от централна Европа имат силен имунитет и правят всичко възможно да се справят с растящата всекидневно заплаха за устоите на съвременната цивилизация. Какво правят нашите политици е друг въпрос?

https://www.youtube.com/watch?v=6Tl8oe4thq4