Съзнание

Каква е духовната значимост в реда ни на раждане?

Семейството, в което сме родени, не е съвпадение. Нашата душа избира в кое семейство да се роди.

Защото знае, че този живот ще ѝ даде енергията, която ѝ е нужна да премине на следващото ниво от еволюцията си.

Същото се отнася и към реда ни на раждане. Той също има духовна значимост, в зависимост от това дали сме първородни, най-млади или единствено дете в семейството.

Първородни

На едно по-дълбоко духовно ниво първородните деца са често пъти изключително силни души.

Част от задачата им на Земята е да приемат семейната карма и да я трансформират в нещо ново.

Всички семейства имат собствена карма, която ще се предава през поколенията, докато някой не дойде и не трансформира тази кармична енергия в нещо по-добро.

Първородните са и естествени пазители на енергийно ниво. Дали е съзнателно или не, те се грижат за по-малките си братя и сестри и носят семейната тежест на раменете си.

Ако успеят да я удържат и трансформират, те биха били успешни и занапред в живота си.

Средното дете

Средното дете има множество таланти, които трябва да покаже на света. За това то се нуждае от защитата на първородното дете и приятелството на последното дете.

Повечето средни деца са естествени медиатори и са изключително добри в работата с други хора.

Но те могат да изгубят представа за това кои са всъщност и да се отклонят от пътя си, опитвайки се да помогнат на другите.

Последното дете

На духовно ниво, последното дете е пратено да донесе щастие и радост в семейството. Те носят енергия, която сближава семейството, която им помага осъществяват дълбока връзка с другите хора.

Те подхождат с по-голямо спокойствие към живота и не поемат толкова голяма част от семейната карма.

Те най-често проправят собствения си път и се стремят да привлекат друга енергия към семейството.

Тъй като по-големите братя и сестри поемат по-голяма част от тежката семейна карма, често пъти последното дете не се научава да поема отговорност за живота си.

Щом те започнат да приемат повече отговорност, те могат да развият и множеството си таланти и способности и да вдъхновят другите хора около тях.

Единствено дете

Единственото дете изключително много прилича на първородното. Разликата е, че те поемат семейната карма без да имат братя и сестри, които да им помогнат да овладеят енергията.

Това означава, че единствените деца често са изключително независими и устойчиви.

Повечето души, които идват като единствени деца, имат задачата да да завършат нещо, което родителите им са започнали и да внесат повече енергия към тази цел.

На едно по-дълбоко ниво, единствените деца знаят и как да се справят с емоциите и чувствата си по-добре.

Но понякога за тях е предизвикателство да създават дълготрайни връзки и приятелства.

Значимостта на реда ни на раждане зависи от енергията на семейството ни и целта на душата ни в този живот.

foreverconscious