26 април 2024

Среща с приятелите на "Новото познание" в Германия, Мюнхен, Хотел "Крафт"

Записвания на телефон
+4917687889777

Новини

В търсене на извънземен живот. Опит пореден

Търсенето на екзопланети е един от най-новите проекти на Масачузетския университет в САЩ, а целта на учените е звездата Алфа Центавър, около която се предполага, че има планета аналогична на нашата. Идеята е да бъдат заснети планети, които се намират около други слънца, обяснява проф. Сиприя Чакрабарти. Задачата на екипа е да разработи нов тип технология за изучаване на Вселената. Учените са си поставили амбициозната цел да заснемат планета около звездата Алфа Центавър, която е много близка до нашето Слънце и има голяма вероятност около нея да има някаква планетна система, подобна на нашата.

Предизвикателството е, че всъщност това е система от две звезди, които са подобни на нашето слънце, но трудностите идват от това, че каквито и планети да има около тях, те са много слабо осветени. Затова учените в Масачузетския университет разработват технология, която да позволи да се заснемат тъмни обекти, около 1 милиард пъти по-тъмни от самата звезда.

„Търсенето на живот извън Земята е нашата голяма цел“, посочва проф. Чакрабарти. Преди да бъде постигната тя обаче, учените се надяват първо да разберат от какво са изградени самите планети около Алфа Центавър и дали са подходящи за живот. Най-важното в случая е дали на тях има вода в течна форма, защото това е условие за живот.

Екипат твърди, че не бива да се разчита, че веднага ще се открият форми на живот като нашите, още по-малко пък хуманоидни. „Ако на Земята дойдат извънземни, те първо ще засекат бактериите, тъй като те са много по-многобройни от хората“, казва Чакрабарти. В момента екипът в Масачузетския университет прави експерименти с ракети, за да валидира техниката на наблюдение.

Следващата стъпка е да се направи спътник, който ще е постоянно в орбита и ще може да наблюдава. Според професора през следващите пет години е възможно да има резултати от изследването. Около три години ще са необходими да се построи апаратурата, а следващите две ще са за събирането на данни.

НП/ по материали на Дарик