България

Холистично общество или как да оцелеем при прехода

Принципите на холистичната икономика са представени в новата книга на Александър Миланов – „Холистично общество“. При гостуванията си като лектор в Новото познание авторът е представял не веднъж смелите си идеи и концепции. В книгата е представен нов модел на обществено организиране, който е създаден, за да защити по най-добър начин интересите на цялото човечество, животните, растенията и Земята, при осъществяването на всяка политическа и икономическа дейност и при свободно участие в обществения живот. Движещата сила на егоизма, характерна за капиталистическото общество, е заменена с нова основна мотивация – службата на цялото.

Холистичното общество се изгражда на основата на сътрудничество, с цел подпомагане на всички членове на общността, а не на непрестанната конкуренция и борба за оцеляване. Представени са подробно принципите на холистичната икономика. Всички проблеми, които съществуват около нас са следствие от прилагането на съвременния обществен модел, независимо дали хората създават проблеми или не решават вече съществуващи такива. С конкретни примери авторът посочва как живеем в свят, който ни принуждава да участваме или да поддържаме нехуманни отношения, замърсяване на околната среда и нарушения на интересите на всички биологични видове на планетата. Възможностите ни за цялостно разрешаване на тези проблеми са силно ограничени, защото те водят до приходи за държави и корпорации, които са свикнали да съществуват като изсмукват енергията на всичко около тях.

Холистичният модел окуражава всички участници в съответната социална система да бъдат третирани като еднакво важни индивидуални проявления на Абсолюта и части от цялото. От този мироглед следва, че системата трябва да осигурява равни или приблизително равни възможности за развитие на духовните потенциали (заложбите) на съответния индивид по начин, по който той желае да удовлетворява интересите на цялото. Осигуряването на равен достъп до блага, които са публична собственост, е най-важната характеристика, която отличава холистичния модел от егоистичните капиталистически и комунистически.
Това дава основание на автора да го определи като първият хуманистичен и хармоничен модел, чието предназначение не е самоцелният икономически растеж и, чието средство не е експлоатацията.

Книгата на нашия лектор и консултант Александър Миланов може да бъде намерена на уебсайта на фондацията: www.newagecitizens.org 
както и в големите книжарници в страната.