Новини

Земята навлиза в епохата на мрака. Започват мутации и какво още предстои?

Югите – това е начинът, по който в индийските Веди от най-дълбока древност наричат големите цикли на космическото време. Те са свързани с въртенето на нашето Слънце около Централното слънце. С всяка пълна обиколка, която то прави, честотните колебания на „пулса“ му се засилват и към неговите планети се предава по-мощна енергия. Заедно със Земята човечеството се намира в периферията на една спирала и въпросният пренос на енергия вече е започнал. Космическото и ултравиолетовото лъчение стават все по интензивни, което стимулира еволюцията и нейния напредък, базиращ се върху появата на мутации и оцеляването на най-приспособените във физическо и духовно отношение.

В своята книга „Великите пророчества за бъдещето на човечеството“ А. Фолдбед пише: „В индуисткото  учение днешното време носи името Кали Юга – „епохата на мрака“. Тя спада към един голям равноденствен цикъл, наречен Манвантаре. Цикълът трае общо 25 920 години. Това е броят земни години, които са необходими на Слънцето, за да се върне отново в точката, където се намира при Пролетното равноденствие. Цикълът се състои от четири фази: Двапара Юга, Треата Юга, Сатя Юга и Кали Юга. Те могат да бъдат сравнени с годишните времена на една космическа година. Целокупният живот във Вселената тече като този на отделния индивид по установени редуващи се цикли, в правилна прогресия, следвайки определен „божествен план“ и дефиниран със закони. В рамките на тези отрязъци от време на нашата планета стават явления, изключителни по своите мащаби. Изместване на полюсите с последващо топене на гигантски ледени маси , потъване и изплуване на части на сушата, съпътствано от естествено преместване на климатичните зони, зараждане и отмиране на различни раси и култури.

Древните предания на индуизма са стигнали до Запада, „прекосявайки“ халдейската, еврейската, египетската и гръцките култури.

Честотата и трептенията на нашата планетна система ще се повишат както физически, така и в психически план. Честотните колебания на най-малките частици ще се засилят, а също и тези на живота като цяло. Това е нещо, което преживяваме понастоящем. Събитията в реалния живот се разиграват по-бързо и както вече сме забелязали, през последните години стават много повече неща, отколкото през последните десетилетия или дори столетия. Това обаче не са просто спиритуалистични братвежи. Атомните часовници, които според твърденията на учените щели да бъдат в състояние да работят хиляди години без прекъсване с точност една хилядна от секундата, през последното десетилетие трябваше да бъдат сверявани по няколко пъти годишно (по данни на доктор Дитер Броерс). Времето се ускорява, времето се променя…

кали юга

Във външния свят всичко ще протича по-бързо, а във вътрешния мир на хората ще се стигне съответно до функциониране на съзнанието на по-високо ниво. В заобикалящия ни материален свят големите самостоятелни църкви и други организации, които се придържат към стари мисловни модели и правила на устройство и поведение, ще се разпаднат. Същото се отнася и до съществуващите икономически структури, обществени строеве и т.н. Животът е движение, прогрес и бъдещи достижения, но институциите на силите на разрушението блокират със своето съществуване възходящото развитие на човечеството. Тук възниква въпросът кой е по-силният? Природата, която следва своя път от „зората на времето“ или няколко мултинационални групировки от една малка планета, намираща се в безкрайния космос? Единственият шанс, който те изобщо са имали, да въведат официално в действие своите програми за контрол на хората и тяхното развитие, е бил времето, когато Слънцето ни е било максимално отдалечено от централното Слънце. От настоящият момент нататък всичко ще се ускорява. Слънцето пак се движи към първичното централно Слънце и даже би могло метафорично да се каже, че „Бог отново си поема дъх“.

Тъй като нашата Слънчева система се връща към централното Слънце, всичко се ускорява. Също и действието на законите на духовния мир, които поддържат живота като порядък, в това число законът за причинността и за обвързаността на „причина и следствие“. Всичко, което бъде „разпратено“ във вид на мисли, действия и чувства, се връща по-бързо при своя „създател“. Това означава, че деструктивните хора ще станат още по-деструктивни, а конструктивните още по-конструктивни и повторно, под действието на закона за духовния резонанс, ще се обособят също съответни лагери.

Настоящата епоха Кали Юга, от която излизаме в момента, е с най-ниска собствена честота  и поради тази причина е най-разрушителна от всички. Възприемането на истинското съдържание на реалността е силно „обеднено“ и хроничното незачитане на законите (космически, природни или божествени в своята конкретност) изглежда се е превърнало в естествено състояние на личността. Тъй като всички неща се развиват в определено време, а ние сега се приближаваме към заключителната фаза на текущата Юга – извършващият се в човешки и планетарен аспект преход от предишното време на мрак към ново възвисяване на съзнанието напомня зазоряване. Както вече беше споменато, това е основанието новата епоха да бъде наричана „златна“. При този преход Слънцето ще бъде подложено на космически въздействия с променящи се параметри и лъченията (честотните колебания) на различни видове преобразувана от него енергия ще се проектират върху цялата Слънчева система. Ще бъде период на силно положително влияние и (мащабни) интерпретации, защото ще представлява връхна точка на цивилизацията ни, достигната през въпросната епоха. Запазилата се част от човешката раса ще бъде напълно въоръжена технически, за да води земен живот при идеални условия. Този „ешелон на Живота“ ще установи пълно господство над материалния свят, което ще му позволи по-късно да продължи своето еволюционно пътешествие към едно по-високо ниво.

При този начин на трактовка Кали Юга би могла да се сравни със зима, след която идва златният „сезон“ на пролетта. Човечеството се намира в самия край на последния етап на Кали Юга и вече започва прехода към нов период на „злато“. Пророчеството, в което се говори за нея се намира във Вишну Пурана – един от най-старите свещени текстове на Индия.

elite

Владетелите, които ще управляват на земята ще обичат насилието и ще заграбват имота на своите поданици.

Кастата на робите и непринадлежащите към никоя каста ще вземат връх и ще заповядват на всички. Животът им ще бъде кратък, а алчността им ненаситна

Под прикритието на данъци и налози господарите ще мародерстват и грабят поданиците си и частната собственост ще бъде унищожена.

Чистотата на нравите и силата на закона ще западат все повече от ден на ден, докато светът не се поквари окончателно и безбожието не се възцари между хората.

Единствена подбуда за благочестие ще бъде физическото здраве, единствен мост между двата пола – плътската страст, единствен път към успеха – фалшът.

Земята ще се почита само заради нейните материални богатства.

Дрехите на жреците ще заместят техните достойнства.

Обикновеното измиване ще се приема за пречистване. Човешката раса ще бъде неспособна да се множи по божия закон.

Владеещият богатство, който ще разпределя всички пари между хората, ще ги управлява като господар, защото целта на желанията им също ще е богатство, все едно дали законно придобито или не

Жените няма повече да зачитат желанията на своите съпрузи и родители. Ще изпаднат до ролята на предмети за сексуално задоволяване.

НП/ по материали на Ян ван Хелзинг