26 април 2024

Среща с приятелите на "Новото познание" в Германия, Мюнхен, Хотел "Крафт"

Записвания на телефон
+4917687889777

Новини

Древните може да са общували с непознати светове. Какво е квантова реалност?

Кои сме ние? Откъде сме дошли? Как сме станали това, което сме? Отговор на тези въпроси дават три групи от обществото.

Религиозните дейци:

Те отправят всички отговори към мистериозния ум на Бога, който живее в реалност отвъд нашето възприятие. Те залагат на вярата, а не на разбирането.

Гностиците:

За тях мистерията е извън нашето разбиране. Тъй като ни липсват окончателни отговори, трябва да сме отворени за всички възможности.

Учените:

Те се стремят да изследват самите дълбини на материалната Вселена. Това ги отведе до най-малките частици на материята. Но техните инструменти не работят отвъд границите на материализма. Затова, ако нещо съществува извън тези граници, то си остава загадка.

Търсене на отговори

Повечето от нас се идентифицират с части от горните позиции. Можем ли да заместим „духовно“ с „религиозно“?

Уважаваме голямата тайна на съществуването, но нямаме желание или умения да стигнем сами до отговорите. Четем за биологичните пробиви, но не притежаваме темперамента и подготовката за да свършим работата необходима за тях.

Нищо чудно, че понякога сме разочаровани и пренебрегваме въпросите, които в действителност ни засягат много дълбоко.

Ако имаше начин да изследваме

тези велики загадки от собствените си домове освободени от религиозните догми, разочарованието от философските аргументи, които изглежда не водят до никъде и сложната математика на теоретичния физик?

Може би има такъв начин, но той изисква време и усилия. Той е на разположение на всички.

Преминаване в квантовата реалност

Преди сто години няколко прозорливи учени откриха свят, който е в основата на възприеманата от нас реалност. Те го нарекли квантова реалност. Смятали, че именно това е основата на цялото ни съществуване.

Там се случвали всички привидно невъзможни неща. Там законите на физиката сякаш не действали. Информацията пътувала със скоростта на светлината и се пренасяла на големи разстояния мигновено.

Това била земя на паралелни вселени и тъмна материя. Частиците и вълните се появявали там, където и когато изберете да погледнете.

Но, когато не гледате

спирали да съществуват – оставал само потенциал. Нищо чудно, че Айнщайн го е нарекъл „призрачен“.

Сто години от откриването на този свят той вече е неразделна част от всеки проведен експеримент. Квантовата реалност вече е всеобщо приета.

Именно това е реалността, от която произхождаме. Източникът на нашия материален свят.

Прогнозира и подкрепя концепцията

за съществуването други светове, които са само на микрометри от нас, но остават винаги и завинаги недостъпни, защото се формират в съвсем различни реалии от вибрации и материални структури.

Учените от авторитетните институции вече говорят открито за същества от паралелни измерения, които вероятно са разочаровани не по-малко от нас.

Защото те знаят, че ние сме „тук“, а те са „там“, но никога няма да се срещнем и не можем да общуваме.

Или пък можем? Особено, ако се осмелим да мислим извън „кутията“ и да експериментираме.

НП