Хипотези

Звездата, която обърка астрономите

Тя е нарича HD 7977 и се намира на около 246,9 светлинни години днес, според проучването на Gaia.

Анализът на най-новите данни обаче показа, че преди приблизително 2,47 милиона години тази звезда е летяла на разстояние по-малко от 12,3 хиляди астрономически единици от Слънцето.

Това разстояние е по-близо от облака на Оорт, което развълнува някои учени и постави важни въпроси.

Облакът на Оорт, сферичен слой от ледени обекти, заобикалящи Слънцето, се намира на разстояние от две хиляди до 10 хиляди астрономически единици.

Учените симулираха въздействието на HD 7977 върху обекти в Слънчевата система, откривайки, че звездата може да повлияе на комети с дълъг период, променяйки техните траектории. А това вече е сериозно.

Изследователите отбелязват,

че HD 7977 може да е двойна звезда, което прави въздействието й още по-интересно.

Моделирането на влиянието на този „неканен гост“ показа, че той може да промени перихелия на 40% от кометите с дълъг период, като ги приближи до Слънцето на разстояния, които преди това бяха недостижими.

Но HD 7977 не е единственият „гост“ в Слънчевата система. Астрономите също взеха предвид две други звезди, P0506 и WD 1446+286, които летяха близо до Слънцето преди милиони години.

Резултатите от моделирането показаха,

че HD 7977 може да е отговорен за промяната на траекториите на комети, които преди това не са се приближавали до Слънцето на по-близо от 100 астрономически единици.

Актуализираният каталог StePPeD на „гостите“, на Слънчевата система вече включва 59 звезди, които са летели до Слънцето на разстояние по-малко от един парсек.

Научната общност смята звездата HD 102928, която прелетя покрай нашата система на разстояние от 0,4 парсека е най-обещаващия обект за бъдещи изследвания.

Не всички новини обаче са толкова розови

Въздействието на звездата HD 7977 върху комети с дълъг период може да причини големи промени в динамиката на Слънчевата система.

Учените предупреждават, че подобни смущения могат дори да доведат до падане на големи тела на Земята.

Събитие, което би могло да засегне популацията на човешка.

Изследванията продължават, но едно нещо вече е ясно: неканени посетители от космоса могат да оставят своя отпечатък в историята на нашата слънчева система.