Здраве

Знаете ли какво е човешкото биополе?

Въпреки многогодишната упорита работа на няколко поколения борци срещу псевдонауката за дискредитиране на „Кирлиановия ефект“, неговата автентичност е доказана чрез научни изследвания и експерименти.

Един от учените, който в противовес на празните разговори представя този мит и разказа за това пред журналисти.

Професор К. Коротков успява практически и експериментално да докаже съществуването на човешкото биополе.

Ето какво пише за тези проучвания и биополето на човека в книгата си:

„Енергията на нашите мисли“

Какво е енергия от съвременна гледна точка? За да се отговори на този въпрос е необходимо преди всичко да се въведе концепцията за човешкото енергийно поле.

Под този термин разбираме съвкупността от физически полета и частици, генерирани от човешкото тяло в процеса на живот при взаимодействие с околната среда, както и някои свойства, проявени в редица ситуации, които могат да бъдат произволно обозначени като фактор X.

Човешките физически полета са изучени добре в момента. Това са преди всичко термично поле, електрическо и магнитно поле, излъчване в близкия ултравиолетов спектър.

Човек е заобиколен от облак от неутрални и заредени частици, образувани по време на дишане и изпотяване на кожата. Всички тези полета и частици са свързани именно с процеса на живот.

Основата на всички прояви на физиологична активност, като се започне от клетъчното ниво и завърши с дейността на мозъка са полеви процеси.

Опитът от изучаването на източната философия на медицината, пречупен чрез западния светоглед както и анализът на десетки хиляди енергийни модели на пациента позволява да формулираме концепцията за влиянието на човешкото енергийно поле върху психофизиологичното ни състояние.

Енергийното поле всъщност представлява

рамка, която първоначално определя развитието и структурата на физическото тяло.

Здравият, оптимално развит човек се характеризира преди всичко със силно, равномерно разпределено енергийно поле. То се разпространява от човек във всички посоки в спокойна среда.

Има ярък, равномерен цвят без значителна хетерогенност и тъмни петна. Всяко от тези свойства е обект на специално внимание и на тях е посветена обширна специализирана литература.

При наличие на вродени дефекти, силна умора или поява на заболявания енергийното поле претърпява изкривяване.

По него се появяват спадове, хетерогенности, цветът се променя в посоката на появата на тъмните цветове.

Но най-важното е, че при практически здрав човек не болестта е тази, която води до изкривяване на енергийното поле, а точно обратното – отслабването на енергийното поле на тялото, ако то не бъде коригирано, може да доведе до заболявания.

Как става това?

Всеки човек образува единна енергийна система с цялото пространство около себе си. Въздухът, който диша; храната, която той яде; места, където живее; хора, с които общува.

Да добавим сериозно и Луната, планетите и звездите, които определят хода на глобалните процеси в живота му.

Собствената му енергийна структура постоянно се прониква от извънземни полета и тези полета влияят на нея и я определят по много начини.

Най-простият пример са електромагнитните полета или радиовълни и други с различни честота.

Ние не ги чуваме или усещаме, но си струва да включите радиото или телевизора и тези полета се проявяват напълно.

Те постоянно проникват

в нашето тяло, те са уж в малка степен, но влияят на организма сериозно. Когато човек съществува в хармония с външния свят, когато външните влияния и вътрешната реакция са балансирани, енергийното поле на човека е активно и мощно.

То устойчиво реагира на всички външни влияния и отразява враждебни влияния.

Подобно поле представлява защитна обвивка, активен скафандър, който защитава човек от външната среда и защитава неговата деликатна вътрешна същност.

По този начин съвременната наука

в лицето на напреднали учени и чрез практически изследвания и експерименти доказа валидността на езотеричните знания от древността.

В тях концепцията за биополето е известна отдавна, въпреки че не бе заявена в научна форма.

Но от това стойността на древните знания не става по-малка. Нещо повече. Именно от достъпът до това знание служителите на системата се опитват да лишат човечеството.

НП