Новини

Жена, която преживя смъртта разказва за това, какво да очакваме

Какво се случва, когато умрем?

Всички сме чели много истории на хора преживели смъртта, но е важно да отбележим, че всяка такава история е различна заради това, което човек трябва да види и научи.

Дори да съществуват някои основни теми във всички истории около смъртта изглежда, че дори в задгробния живот нашето възприятие за нещата е различно и се основава на лични преживявания.

Шери Айме разказва за уроците, който е научила:

1. Смъртта е лесна

В момента, в който Шери напуснала тялото си се изненадала колко лесно било. Процесът бил толкова лесен и безболезен, като да минеш през врата. Изведнъж тя почувствала, че няма от какво да се страхува.

След като преминала тя се видяла като топка от бяла светлина. Усещала, че се носи в нея и била свързана с всичко, чувствала се удобно и в безопасност.

2. Смъртта не е краят

Докато плавала в това красиво състояние Шери разбрала, че това определено не е краят. Усещала се „жива“, но по различен начин. Искала да каже на семейството и приятелите си, че е тук и се усеща свързана с тях.

Знаела, че връзката, която има с тях ще продължи да съществува и да се развива дори и в задгробния живот.

3. Няма време или пространство

Според докторите, Шери изпаднала в клинична смърт за повече от 90 минути, но нейното усещане било, че не била на Земята в продължение на много години.

Тя казва, че в отвъдното няма време или пространство. Всичко се усещало и времето не могло да бъде измерено така, както на Земята.

4. Комуникацията е телепатична

Докато се придвижвала по бялата светлина изведнъж се озовала в обкръжението на шест висши същества облечени в черно. Чувствала се много утешена и обичана и знаела, че те са там за да й помогнат.

Инстинктивно знаела, че те комуникрат телепатично, но трябвало да успокои ума си за да може да ги чуе. Щом се успокоила, тя била попитана дали иска да продължи или да остане на земята.

Решила, че иска да продължи, но преди това да се случи окончателно съществата й показали преглед на живота.

5. Ние сме тук, за да растем

Шери каза, че е била принудена да гледа и да преживява множество минали животи дори и сегашния си живот. Тя осъзнала, че е натрупала много повече опит и знания чрез по-трудните животи.

В този момент тя разбрала за какво е дошла на земята и какво трябва да научи. Така че, ако не се върне към сегашния си живот ще трябва да се сблъска с тези уроци в някакъв друг момент.

6. Хората, които ви обичат усещат вашите емоции

По време на пътуването си Шери срещнала някои свои близки починали преди много години. Забелязала, че те са загрижени за своите близки на Земята. Те й споделили, че могат да усещат емоциите и болката на любимите им хора.

Шери казва, че от отвъдното може да се усетят чувствата на другите хора на много дълбоко ниво както и техните истински намерения към вас.

7. Божествени същества могат да се намесят в живота ни

След прегледа на живота си, Шери била отведена в красив бял замък, където трябвало да изчака, докато тялото й било готово да я приеме обратно.

В този бял замък, който тя наричала рай разбрала, че висшите същества и духовни водачи работят чрез лекарите, за да могат да я върнат обратно към живота.

Духът имал най-голямата сила да се намеси на Земята и негова била волята, дали ще й позволи да оживее. Според експертите шансовете й за оцеляване били под 1%.

Шери обяснява, че в тези по-висши сфери има толкова много неща и наистина е невъзможно да се разбере защо някои души се връщат, а други не.

8. Всички сме свързани

Едно от най-големите заключения на Шери, е че всички сме свързани. Направени сме от звезден прах, което означава, че сме създадени от същата материя като слънцето, звездите и галактиките около нас, а не от някаква феерична концепция.

„Проблемите в живота са толкова нищожни в сравнение с величието, което е вътре в нас.“, завършва разказа на Шери.

Източник: Forever Conscious