Новини

Земята върви към планетарна катастрофа

Планетата ни скоро може да е негодна

за живот за някои видове, включително за човешкия. Твърдението е на екип от 29 учени, направили ново мащабно изследване.

Причината за мрачното бъдеще е човешката дейност, която е отслабила устойчивостта на Земята.

Шест от деветте планетарни граници

изменение на климата, обезлесяване, загуба на биоразнообразие, синтетични химикали, изчерпване на сладка вода и използване на азот – вече са дълбоко в червената зона.

Две от останалите три – окисляването на океана заедно с концентрацията на прахови частици в атмосферата – са „на чертата”, като само озоновия слой е в норма.

„Планетарните граници идентифицират важните процеси, които поддържат Земята годна за познатия за нас живот през последните 10 000 години – периода, в който се развиват човечеството и съвременната цивилизация”, казва водещият автор Катрин Ричардсън, професор в Университета на Глоуб институт в Копенхаген.

Проучването е втората голяма актуализация

на концепцията, представена за първи път през 2009 г., когато само глобалното затопляне, степента на изчезване и азотът са надхвърлили границите си.

„Все още се движим в грешната посока. С изключение на озоновия слой няма индикации да намаляваме вредното си влияние върху планетата.

Това означава, че губим устойчивост, че излагаме на риск стабилността на земната система”, казва съавторът Йохан Рокстрьом, директор на Потсдамския институт за изследване на въздействието на климата.

„Насочваме се към повишаване на средната температура с 2,5°C, 2,6°C или 2,7°C – това не се е случвало през последните четири милиона години. Няма никакви доказателства, че хората могат да оцелеят в тази среда”, добавя Рокстром. 

Хиляди и хиляди химични съединения, създадени от хората

от микропластмаси и пестициди до ядрени отпадъци и лекарства, които са проникнали в околната среда.
Изсичането на горите с огромни темпове и липсата на глобални и мащабни програми по залесяване, също подсилват глобалното затопляне.

Освен изменението на климата, целостта на биосферата е вторият стълб за нашата планета.

В момента човечетвото дестабилизира този стълб, като отнема твърде много биомаса, унищожава твърде много местообитания, обезлесява твърде много земя.

Всичко това тласка Земята към планетарна катастрофа. Все още обаче има време да се опитаме да обърнем тенденцията, коментират учените.

НП/ ScienceAlert