26 април 2024

Среща с приятелите на "Новото познание" в Германия, Мюнхен, Хотел "Крафт"

Записвания на телефон
+4917687889777

Хипотези

Защо ставаме свидетели на сериозни климатични промени?

Климатичните промени се случват поради множество причини, които могат да бъдат естествени или предизвикани от човешка дейност. Ето някои от основните фактори, които допринасят за това:

Изгарянето на изкопаеми горива:

Изгарянето на въглища, петрол и природен газ за производство на електроенергия и топлина, както и в транспорта, води до емисии на въглероден диоксид (CO2) и други парникови газове. Тези газове улавят топлината в атмосферата на Земята, като по този начин допринасят за глобалното затопляне.

Обезлесяването:

Дърветата абсорбират CO2, действайки като естествен поглътител на въглерод. Обезлесяването за селскостопански земи, добив на дървесина и строителство намалява количеството на дърветата, което увеличава концентрацията на CO2 в атмосферата.

Селскостопанска дейност:

Селското стопанство освобождава метан (CH4) и закис азот (N2O), които са мощни парникови газове. Това става чрез отглеждане на определени култури и чрез ферментацията в стомасите на домашните животни, както и чрез управлението на торове.

Промени в земеползването:

Преобразуването на земята за различни цели, включително урбанизация, може да влияе на местния климат и да допринесе към глобалните климатични промени.

Естествени процеси:

Вулканични изригвания, промени в слънчевата активност и естествени вариации в климата също могат да влияят на климата на Земята, но в по-малка степен в сравнение с антропогенните (човешки) дейности.

Изследванията и научните доказателства показват, че човешката дейност е основният двигател на настоящите климатични промени, особено през последните десетилетия.

Усилията за справяне с климатичните промени обикновено се фокусират върху намаляване на емисиите на парникови газове и адаптация към променящите се климатични условия.

И не на последно място

една от най-скандалните теории: приближаването на планетата Нибиру променя осезаемо климата, заради промяната на полюсите…Идеята за планетата Нибиру, която се приближава към Земята, е част от различни теории за конспирация и не се подкрепя от научни доказателства.

Според тези теории, Нибиру е мистериозна планета или „Планета Х“, която се предполага, че ще се сблъска със Земята или ще мине много близо до нея, причинявайки глобални катастрофи. Дали ще повярваме зависи от самите нас…