Новини

Защо се чувстваме отделни същества със светоусещане?

От векове философи и учени

са размишлявали върху мистерията на съзнанието. Как материята може да породи субективно преживяване? Защо се чувстваме отделни същества със собствено светоусещане?

Изследователите Том Хънт и неговият колега Джонатан Скулър от Калифорнийския университет в Санта Барбара са формулирали нова теория, която може да хвърли светлина върху тези въпроси.

Нова теория за съзнанието

Предложената от учените „Резонансна теория на съзнанието“ гласи, че съзнанието възниква от синхронизирани вибрации или резонанс.

Всичко във Вселената непрекъснато вибрира, дори обектите, които изглеждат неподвижни. Когато различни вибриращи обекти се съберат, те често започват да вибрират на една и съща честота, създавайки феномен, наречен спонтанна самоорганизация.

Неврологичните изследвания показват, че синхронизирането на невроните в мозъка е свързано с различни типове съзнание.

Говори науката

Например гама вълните, характеризиращи се с високочестотни трептения са свързани с възприятието и фокусираното внимание.

Бета вълните, свързани с възбудата, и тета вълните, свързани с релаксацията също играят роля в създаването на съзнателно преживяване.

Теорията за резонанса отива отвъд човешкото съзнание и предполага, че всички неща имат известна степен на съзнание, дори камъните.

Електроните, атомите и дори бактериите могат да имат елементарно съзнание. Въпреки това в биологични организми като животни и растения по-сложните информационни пътища позволяват развитието на по-мащабно съзнание.

Кога възниква?

Според тази теория съзнанието възниква от общи резонанси между много по-малки компоненти.

Скоростта на тези резонансни вълни определя размера и сложността на съзнателното същество.

Например, синхронизирането на невроните в човешкия мозък създава по-голямо съзнателно образувание от синхронизирането на невроните в мозъка на мишка.

Какво още?

По същия начин, координираното мигане на светулки може да създаде групово съзнание, макар и по-малко сложно от това на отделна светулка.

Резонансната теория на съзнанието предлага единна рамка за разбиране на съзнанието, която обхваща неврологията, физиката и философията.

Той подчертава значението на вибрациите и синхронизацията при оформянето на нашия субективен опит и предполага, че съзнанието е основна характеристика на Вселената.