26 април 2024

Среща с приятелите на "Новото познание" в Германия, Мюнхен, Хотел "Крафт"

Записвания на телефон
+4917687889777

България

Защо премахнаха буквата, която означава безсмъртие?

Ятовата гласна не е буквата Я и днес не присъства в българската азбука. Което според мнозина е голяма грешка.

Ѣ, ѣ или Ят, двойно Е или Е-двойно е името на 32-та буква от старата азбука – ѣ, или на 33-та буква от глаголицата – Ят, както и на звука, който те предават. 

Ят вече не се използва

в официалния правопис на нито един славянски език, но продължава да се употребява в църковнославянските текстове.

Понякога вместо Ят погрешно се използва приличащата графично на нея Ъ или буквата от сръбската Ђ.

В края на ХIХ век започват опитите да бъде премахната тази буква

Българското общество е разделено на две в тази връзка. Едни искат премахването, други – запазването на Ятовата гласна.

Правителството на Стамболийски прави правописна реформа и я маха. След това Ятовата гласна е върната в българската азбука от Александър Цанков.

През 1945 г. социалистическата власт провежда правописна реформа, с която Ятовата гласна Ѣ и Големият юс – Ѫ се изхвърлят трайно от употреба.

През последните години все по-силни стават гласовете

в българското общество, които настояват за връщане на Ятовата гласна в нашата азбука. Мотивите за това обобщава Петър Дънов.

Учителят много пъти повтаря, че Ѣ е знакът на славянството. Това е кардинален космически знак, знак на Бога.

До началото на ХХ век този знак присъства извезан със златни конци в горната част до дръжката на бойните знамена на славянските народи.

Чрез този Божествен знак България

е освободена от 5-вековното турско робство. Петър Дънов уточнява, че Ѣ е създаден от числата 1 и 7 като  Сатурнов знак, образуван от съвпада на Сатурн и Слънцето.

Действа поразяващо с положителна сила върху живота на Земята, подобно на светкавица и мълния във времето и пространството.

„Ѣ съедини Небето и Земята, в която дойдоха и се заселиха българите. И България стана Дом Господен. Ѣ е знамето на Ангел Елохим, който е ръководител на България и на целокупното Славянство.

Това е звездата, която държи в десницата си и от която излиза Сила и Мощ от Небето и раздава Светлина на земята, Виделина за Небето и Слова за синовете Божии, населяващи Небето и земята”, казва Създателят на Бялото братство. По Петър Дънов