Тайни и загадки

Защо човешките кръвни линии не разбират голямата картина?

Съществува теория, че човешките кръвни линии не разбират голямата картина и цялата истина за своите цели и действия на Земята.

Другите с достъп до такава информация са линиите на така наречения елит със синя кръв и потомци на древни същности попурярно наричани като „Рептили“. Но дори и те са били въведени в заблуждение от груповата душа на Луцифер.

Възможно ли е това ще ни помогне да разберем проявлението и действителната сила на злото в нашия свят? 

Следата през хилядолетията

В апокрифни текстове открити в делтата на Ефрат датирани на над 3200 години се описват извънземните и човешките кръвни линии със смесена кръв.

От древните писания съхранявани във Ватикан сити можем да научим повече за намеренията на програмата на Луцифер, която е запусната тук на планетата в нейното трето измерение.

Земните кръвни „сини“ линии не са наясно с цялата картина. Те не са част от груповата душа на Луцифер. Те просто имат зададено матрично поведение.

Това обяснява и действията или бездействията на определени кръгове в деликатни моменти от човешката история.

Целта им е да управляват света,

да контролират и заробват и да създават максимално много страдание и негативизъм.

Невъзможно е да бъдат преброени конфликтите и зоните с военни действия не само в миналото, но и в наши дни.

Тези същности са наясно с „Жътвата“ и с необходимостта да постигнат 95% успех, за да се измъкнат от третата плътност.

Те са тук на Земята, за да послужат като катализатор за генерирането на страдания, които захранват господарите им.

И определено не са част груповата душа от 6-то измерение дошла тук, за да осигури катализатор на промените.

Връзката с Илюминатите

Наследниците на така наречените рептилски династии са част от груповата душа от 3-то измерение на Яхве, която винаги се е стремяла да се издигне до по-висши реалии. 

Достатъчно е, че те вярват, че трябва да управляват света и да постигнат световно господство чрез Новия световен ред.

В свидетелството си Свали, разобличителка на Илюминатите, казва: „Вярвах, че групата ще управлява света още докато децата ми са живи. Всъщност ми беше казано, че децата ми ще бъдат лидери в Новия световен ред. 

Видях, че много от най-големите финансови институции имаха интерес да въведат този Нов световен ред. Много от тях стояха зад банковата система на съвременния свят“. 

За груповата душа на Луцифер

ясно, че световното господство никога няма да се осъществи. Това е била главната част от заблуждението.

В него груповата душа на Луцифер е въвела човешките кръвни лъчи, за да ги накара да играят в пиесата, за да се реализират техните собствени основни договорени цели за възход. Но това е измамна реалност.

Една от основните задачи на груповата душа на Луцифер на планетата е да създаде структура, която да поддържа тази измама посредством методите за програмиране и контролиране на ума.

Въпреки всичко членовете

на човешките сини кръвни линии биват подлагани още от детството им на обучение и въвеждане на код за постигане на целите на програмата.

Това програмиране е изключително сурово, но за него се знае малко. А и казано накратко не са много истинските фамилии, които принадлежат към тези кръвни линии между живеещите днес на Земята. 

Идеологията, която подкрепя и подхранва такава грандиозна манипулация се основава на лъжи и на интензивно програмиране на ума.

Днес вече можем по-добре да разберем как такова служещо само на себе си фундаментално „зло“ е успяло да си осигури подкрепата на толкова много хора.

А вие какво мислите, възможно ли е и това да е част от една непрекъсната игра на зловеща програма за заблуда на хората.

НП/СЕ