Тайни и загадки

Загъдачният проект „Син лъч“. Конспиративна теория или възможен сценарий?

Сценарий като за Холивуд

Тази концепция включва универсално свръхестествено прилагане на електронните средства. Теорията обявена за секретна съдържа няколко различни насоки.

Първата е създадена, за да накара човечеството да повярва, че има извънземно нашествие и то може да се случи над всеки един град на земята. По този начин големите нации ще бъдат принудени да използват своите ядрени оръжия.

Точно така законодателството на ООН ще изисква всички нации, които притежават ядрено въоръжение да се разоръжат веднага щом се покаже, че нападението е било фалшиво.

Второто е да се накарат християните да повярват, че идва време на горест с евентуалната очаквана интервенция на извънземни.

Третата насока в е да се осъществи връзка между електроните средства и свръхестествените сили.

Трансмитери на извънземните

Вълните, които се използват в бита ще позволят доказване на съществуването на свръхестествени сили.

Всичко това, за да се проникне до всеки човек чрез основните приемателни устройства. Монтираните чипове в устройствата ще са вече в действие.

Целта на всичко това е да се създаде страх от извънземни духове, разпространяващи се навсякъде по планетата и довеждащи населението до истерия и лудост, самоубийства и психологически безпокойства.

Новият месия

След „Нощта на хилядите звезди“ населението ще бъде подготвено за новия Месия, който ще установи ред и мир на всяка цена. Даже и с цената на пълното отстраняване на свободата.

Конспиративни автори твърдят, че техниките, които се използват в тази част от проекта са използвани в СССР, за да се приеме комунизма.

Същите техники ще бъдат използвани, за да се приложи „Новия световен ред“ и новата религия по пътя към него.

Възможно ли е въобще?

Хората си задават въпроса кога ще се случи това, и кога ще могат да видят „Нощта на хилядите звезди“?

Според множество доклади всичко това ще започне със световен икономически срив. Не тотален, но достатъчно голям, за да позволи на уредниците на НСР да въведат някакъв вид наднационална валута, например евро.

Впоследствие кукловодите ще приложат електронното разплащане заместващо всякакъв вид книжа и банкноти.

Този вид валута (евро, например) ще бъде използвана, за да се принудят хората с техните спестявания да изразходват или вкарат в обръщение част от своите натрупани в парична форма средства.

Съпротивата според автора

Хората, които имат спестявания и се явяват независими са единствените, които могат да въстанат срещу тази система.

Всеки един, който би могъл да има пари за в бъдеще ще има начин да трансферира парите си по електронен път.

Преди това време, обаче, всеки ще трябва да изразходва своите спестявания и така всеки се оказва 100% зависим от Съвета.

Целта на тази диктатура е да се контролира всеки навсякъде върху планетата, без изключения.

Ето защо новите технологии бяха въведени дори в най-затънтените места на Африка. Неоспорим факт. Ето защо те винаги са представяни като технологии в името на хората.

НП/превод Е. Манолова