Хипотези

Задаваме ли си въпроса на какво не учим децата си?

От много ранна възраст ние се намираме в система, която изисква присъствието и вниманието всеки ден в течение на часове, години наред от живота ни. 

Всяко дете е задължено да научи някаква приета версия на реалността, за да се впише в наложените рамки. Също както и телевизията, голяма част от образованието се състои в нашето програмиране. 

Накрая ние не научаваме много за света или дори за самите нас

Може би заради това Марк Твен е казал: „Никога не съм позволявал на училището да попречи на образованието ми.“ 

Според Айнщайн „образованието е това, което остава след като забравим всичко, което сме научили в училище.“ 

Днес в училище е по-важно не ученето а запаметяването. Дали мислим достатъчно критично? Може би по-често трябва да оспорваме света, в който живеем.

Ние учим концепции и идеи, които съответстват на настоящата структура на обществото, но не и как да се отнасяме един към друг и как да бъдем по-добри хора. 

Друг проблем на днешния модел на образование е, че е създаден за друга епоха. Всеки ден има нови невероятни открития в най-различни сфери оспорващи това, което преди сме знаели за света. Това се отнася и за начина, по който учим. 

Емоционалността в училище 

Главната роля на традиционното училище е да предостави някаква информация. Рядко тя бива оспорвана, като просто я приемаме за факт. Учим много предмети, които на практика нямат никакво значение за проявленията на творчеството в живота. 

Но например няма сериозни предмети, които ни учат за човешките емоции и взаимоотношения.

Според социолога Томас Шев от Калифорнийския университет западните общества гледат на емоциите като нещо, което просто отклонява вниманието ни от други по-важни неща.

И може би е прав. Често ни казват да крием емоциите си, за да сме по-продуктивни. Но Шев смята, че емоциите предоставят ценна информация за всеки член на семейството и обществото.

Социологът допълва, че потискането на емоциите може да бъде дори опасно за хората тъй като по-конкретно при мъжете, бива изразявано под формата на гняв, агресия и насилие. 

Много от проблемите в живота се пораждат от факта, че нямаме никаква представа как да се справяме с емоциите си.

Като резултатът от тази липса на образование децата, които не обръщат внимание на емоционалното си тяло развиват лоши навици. 

Образование за бъдещите поколения 

Емоциите са нещо, което всички ние изпитваме през цялото време, всеки божи ден. Те могат да ни объркат и често пъти ние не ги разбираме, най-вече когато са негативни. 

С въвеждането на емоционално образование в училищната система бъдещите поколения ще имат шанса да бъдат много по-щастливи и не на последно място по-уравновесени.

Освен това те ще притежават инструментите по-лесно да се справят с гнева и депресията. 

Collective-evolution