Тайни и загадки

Забранената книга, която разказва истинска история за ангели

Съществува забранена книга, изгубена от векове, която включва паднали ангели, кръвожадни великани и предупреждение за цялото човечество.

Това е древен ръкопис, пълен с божествени тайни, сънища и видения. Пътешествие през рая и ада, пазен от ангел Уриел.

Книгата на Енох

е кръстена на човек, който е споменат в едно изречение от Битие. И това е всичката информация за него.

Това е ръкопис изпълнен с мъжество. Четири раздела и 108 глави. За много от ранните християни „Книгата на Енох“ е била съществена. Но е била забранена за християнската Библия.

Не знаем каква е била причина за изключването й. Вероятно е заради описанието за падналите ангели и съчетаването им със смъртните.

Края на времето

А може би заради описанието за края на времето. Книгата на Енох започва с предупреждение за цялото човечество. Бог казва на Енох, че всичкият живот на Земята ще бъде унищожен в пагубен потоп.

Книгата на Енох предлага смущаващо описание за падането на ангелите. Похот към земните жени.

„И те слязоха измежду тях и започнаха да ги оскверняват. И те забременяха и им родиха огромни великани. Хората не можеха повече да ги издържат и великаните се обърнаха срещу хората.”

Това, че тези ангели са преминали извън техните граници е ново. Те уж са духовни създания и трябва да останат такива, според Библията.

Като последствие нанасят всякакви беди на Земята

Не само кръвожадните великани, но и това, че учат хората как да правят оръжие.

Добрите ангели, които не са се изкушили от красивите жени, отиват при Бог и му казват: „Много кръв се лее, заради лошите ангели.“

Бог им отвръща: „Ние трябва да оковем Азазел.“ Това е водачът на падналите ангели. Да го оковем и да го хвърлим в дън земя.

Това е като да се погрижиш за радиоактивен отпадък през ХХI век. Избираш част от света, където никой не живее и го загробваш, колкото може по-дълбоко. За онова общество този ангел е бил като радиоактивен отпадък. Опасен и заразен.

Друг епизод разказва за Уриел

могъщ ангел, отговорен за звездите, който става водач на Енох в небесата. Името Уриел означава „Бог е моята светлина“.

И когато го описва, често по отношение към Бог, се казва, че е седял на изток от трона на Бог. Това е интересно, защото Слънцето изгрява от изток.

Уриел се асоциира със светлината, вероятно образ, който се свързва със Слънцето. Или със звездите, с небесните тела, които обикалят.

„И всички те ми бяха показани от Уриел – светият ангел, който е техен водач. Показа ми техните позиции и аз ги записах, както той ми ги показа.“

Тук се случва нещо със звездите и знанието за тях. Би могло да бъде отнесено към ролята на астрологията и изучаването на звездите в Персийската империя.

Съвпадението в звездите е съвпадение на властта

И това оставава неразгадано до наши дни.

С това пътешествие в небесата Енох получава тази информация. Така знаейки къде е силата означава че има достъп до нея.

С цветущите описания на небесните сили, и начина по който злото пътешества, дори и при ангелите, „Книгата на Енох“ е била една от най-популярните сред ранните християни.

Знаем, че някои от тях са смятали „Книгата на Енох“ за достоверна. И това заради съдържащото се истинско откровение на Бог.

НП/2022