Новини

Накъде се движи Млечният път?

Може и да не се усеща от хората,

но Млечният път е в постоянно движение. Той плува през космическото пространство със скорост от над 2 млн. км в час.

Астрономи съобщиха, че с помощта на новооткрито празно пространство в открития Космос могат да обяснят в каква посока се е насочила галактиката ни и с каква скорост.

Това откритие поставя

десетки въпроси пред учените, но същевременно разбираме и колко малко познаваме света на космоса.

Земята се върти около оста си с около 1600 км в час и около Слънцето със 100 000 км в час. От своя страна нашата звезда обикаля центъра на галактиката с 850 000 км в час. Но как се случва това?

Дълго време учените вярваха,

че гъстонаселени региони на Вселената притеглят към себе си Млечния път посредством своята гравитация.

През 80-те години за основна притегателна сила беше обявен регионът, наречен Големият притегател.

Това е клъстър

от няколко галактически струпвания на разстояние 150 млн. светлинни години от Млечния път.

Само че посоката не беше съвсем вярна“, посочва съавтора на проучването Даниел Помаред от френската Комисия за алтернативна енергия и атомна енергия.

По тази причина учените обърнали поглед към космически регион, намиращ се на 600 млн. светлинни години отвъд Големия притегател.

Там те открили зона

с десетки галактически струпвания, наречена Концентрация на Шепли.

И ако това все още не обяснява напълно посоката и скоростта на нашата галактика, то според новото проучване на Помаред и неговите колеги галактиката ни не само е дърпана, но и бутана.

Чрез създаването на 3D карта

на движението на галактиките през Космоса те са открили неизвестен голям регион, голяма част, от който е без галактики.

Той  по всяка вероятност отблъсква от себе си Млечния път и съседната му галактика Андромеда. Учените нарекли региона Диполов рефлектор.

„В допълнение на това, че сме притегляни към известната ни Концентрация на Шепли, ние също така сме изтласквани от новооткрития Диполов рефлектор“, коментира съавтора на проучването Йехуда Хофман от Еврейския университет в Йерусалим.

Бгнес / АФП