Новини

Какво е имало преди Вселената?

Откъде се е появила Вселената? Въпрос, който се е превърнал във фундаментален не само за научната общност, но и за цялото човечество. Въпрос, чийто отговори са безброй.

Ненаучните версии на отговора включват много богове и са основа за всички религии и повечето философски течения от началото на писаната история.

София – хотел “Хемус”, зала “Преслав”

12 октомври 2024 г.

Как да управляваме успеха с НЛП похвати

Курс на Стойчо Керев

Заявете участие

Екип канадски и египетски математици са използвали модерна научна теория и набор от уравнения, за да разберат какво е предхождало раждането на нашата Вселена. Те са приложили теориите за много малките частици – света на квантовата механика – за цялата Вселена, обяснена от теорията за относителността. На тази база учените открили, че Вселената преминава през четири различни фази. По-важното им откритие е какво е имало преди тази Вселена и това е друга Вселена, или по-точно определението, дадено от тях – „друга космологична фаза“.

Космос

Макар да е безкрайна, нашата Вселена е циклична и винаги е съществувала в една от четирите си фази.

Вселената сега се разширява, но според математиците при определени изменения квантовата механика в крайна сметка ще спре разширяването и всичко ще се върне в начална точка, от която фаза Вселената отново ще започне да се разширява.

Източник: Агенция Фокус