Съзнание

Всички неща във Вселената ли имат съзнание?

Защо считаме как някои притежават съзнание а други, не? А притежават ли всички същества съзнание? Това са въпроси свързани с древната загадка „разум-тяло“.

От хилядолетия насам човечеството се опитва да си отговори на въпросите свързани с нашето съзнание, а науката и до днес не намира удоволетворяващ отговор.

София Съмър фест

24 юли 2024 от 20:30 ч.

ПРОБУЖДАНЕТО

Един филм на Стойчо Керев

Купете билети

В последните години се разработва теория,

която казва, че резонансът – друга дума за синхронизирани вибрации е сърцевината не само на човешкото съзнание, но и на физическата реалност. 

Всички обекти в Вселената са в постоянно движение и те вибрират със собствена честота.

Дори и предмети, които изглежда, че са неподвижни вибрират, резонират на различни честоти. 

Наблюдава се интересен феномен, когато два различни процеса на вибриране се намират в близост един до друг.

След време те ще започнат да вибрират с една и съща честота. Те се синхронизират по мистериозен начин и това е абсолютен факт.

Ако се замислим за това как определени хора ни влияят ще си дадем ясен отговор за явлението. Има такива, които ни карат да потръпваме от удоволствие и такива, които карат клетките ни да завират.

И тогава на помощ идва теорията за

Синхронизацията 

В книгата си „Синхронизация: Как изниква ред от хаос във Вселената, природата и живота ни“, Щефан Строгац, изследва различни примери от физиката, биологията и химията да илюстрира, това, което той нарича „sync“. 

Определени видове светулки започват да светят в синхрон, формирайки голяма група от светулки. Оказва се това е енергийно информационно поле, което въздейства на малките насекоми.

Лазерният лъч е създаден, когато фотони с еднаква сила и честота биват излъчени заедно. 

Ротацията на Луната е перфектно синхронизирана с нейната орбита около Земята, така че ние виждаме само едната ѝ страна. Но това е тема, която изисква много по-сериозно изследване.

Резонансът е всеобхватен феномен. Той е причината за мистериозните тенденции към самоорганизация в природата. 

Всички неща във Вселената ли имат съзнание?

Все повече се възприема идеята, че цялата съществуваща материя до някаква степен притежава съзнание. Тази теория се нарича „панпсихизъм“.

Тя твърди, че съзнанието не се е появило изведнъж. То винаги е съществували заедно с материята, те са две различни страни на една монета. 

Електронът и атомът притежават съвсем малко количество съзнание. Но колкото повече се усложнява материята, толкова по-комплексно става и съзнанието. 

Биологичните организми преработват по-бързо информацията, чрез серия от биофизични връзки. 

При предмети като камъните например, този бърз поток на информация не би бил възможен поради липсата на тези комплексни връзки. 

Скоростта на резониращите вълни в материята са ограничаващия фактор, който определя размера на съзнанието на всичко във Вселената.

Всичко е въпрос на вибрации, и способността на различните видове материя да постигат синхрон във вечния си космически танц. 

scientificamerican.com