Хипотези

Вселената се разширява ускорено и защо е така?

Учените предложиха необичайно обяснение за продължаващото ускорено разширяване на Вселената.

Физиците са формирали модел, базиран на сливането на Вселената с „бебешките вселени“, по-малки паралелни вселени.

Астрономите отдавна се стремят да разберат природата на Вселената, нейния размер, възраст и структура.

Откритието на Едуин Хъбъл през 1929 г. за разширяването на Вселената доведе до важен научен пробив.

Въпросите не спират

Въпреки това, въпросите за безкрайността или крайността на Вселената остават предмет на дебат от векове.

Последните наблюдения на космическия микровълнов фон потвърждават ускореното разширяване на Вселената, което според стандартния модел на космологията се дължи на мистериозната сила на тъмната енергия.

Много астрофизици обаче са скептични към тази концепция и търсят алтернативни обяснения.

Началото на сензацията

През декември 2023 г. Journal of Cosmology and Astroparticle Physics публикува статия, озаглавена „Текущото ускорение на Вселената причинено ли е от сливания с други вселени?“

Изследователи, водени от физика Ян Амбьорн, предполагат, че ускореното разширяване на Вселената може да е резултат от непрекъснато сливане с паралелни вселени.

Математически модел, разработен от изследователите, предлага обяснение за разширяването на пространството чрез сливане с други вселени, което ние приемаме като процес на разширяване.

Другите предположения на учените

Предлага се също да се разгледа възможността бързото ранно разширяване на млада вселена да е следствие от поглъщане от по-голяма вселена.

Така се елиминира необходимостта от хипотетично поле, свързано с „космичната инфлация“.

Изследователите предполагат, че Вселената продължава да се сблъсква и поглъща други „бебешки вселени“.

Ако тази теория се окаже вярна, тя може да реши някои от космологичните проблеми, пред които са изправени учените.

Потвърждаването на този модел обаче изисква допълнителни наблюдения и експерименти, включително изучаване на свойствата на микровълновия фон.