Новини

Все още ли вярвате, че Луната е естествен спътник на Земята?

Все още ли вярвате,

че Луната е естествен спътник на Земята? Ако сте обладани от този шлагер на ортодоксалната наука прочетете следващата информация и си задайте няколко въпроса.

Тегловото съотношение между Земята и Луната е 81 към 1. Никоя друга планета няма толкова голям (в относителни единици) сателит.

Луната винаги е обърната към Земята с една и съща страна. Защо това е така, отговор на този въпрос не се наема никой сериозен учен да даде?

Луната крие много тайни,

най-важната, от които е произходът й. Луната влияе и на размера на деня на Земята. Доказано е, че преди 4 милиарда години тя е била около 5 пъти по-близо до Земята. Но дали е там отпреди толкова много време, може и да грешим?

В резултат на това периодът на въртене на двете тела около общия им център на тежестта е бил по-къс.

По това време земното денонощие

е продължавало 12 часа. А периодът на въртене на Луната е бил приблизително 2-3 пъти по-малък от сегашния.

Всяка година Луната се отдалечава от Земята с 3 см и с течение на времето, силата на гравитацията на планетата ни няма да може да удържи Луната на орбитата й. Тя впоследствие ще заеме собствена орбита около Слънцето.

Какво ще се случи след това на Земята?

Ще започне допълнително забавяне на въртенето на Земята около оста си, денонощието ще се увеличи от 24 на около 40 часа.

Постепенно ще се изправи оста на Земята, което ще доведе до изравняване на годишните времена и в света ще бъде вечна пролет или вечна есен.

Но всичко това ще се случи в по-далечното бъдеще. След около 2-3 милиарда години (ако въобще се случи, разбира се).

Какво ще се случи след това с човечеството? Никой не може да даде отговор на този въпрос.

Все повече хора имат нови  възгледи

за произхода и съществуването на Луната. Според един от тях, Луната е изкуствен обект и е създаден от мистериозна раса.

Това става когато далечните предци на съвременните хора са колонизирали Земята по същото това време.

Те са използвали Луната като междинна база за колонизирането на планетата ни. Сегашното състояние на Луната е резултат от огромен вътрешен конфликт сред представителите на тази раса.

Изследователите се опитват

да намерят в историята на човечеството различни факти, пряко или непряко, потвърждаващи тази хипотеза.

В хрониките на най-древните цивилизации се споменава за голяма война с небесните жители, дошли от Луната с цел да поробят човечеството и само намесата на някои още по-мощни сили е спряла това нашествие.

Анализът на тези доказателства

и търсенето на нови ще отнеме много време, но основната перспектива пред тези хипотези е възможността човечеството да провери някои факти директно „на място“.

Това обаче няма как да се случи. Всеки разговор и представяне на идея за завладяване на Луната от земляните удря на камък.

Милиарди долара са похарчени, за да се открие път към спътника на Земята, но трудностите са повече от обикновено и така намерението за колонизация на Луната отива в забвение.

НП/АЕ