26 април 2024

Среща с приятелите на "Новото познание" в Германия, Мюнхен, Хотел "Крафт"

Записвания на телефон
+4917687889777

България

Време е до поискаме прошка

Прошката идва от Аврам, който принесъл в жертва на Бога не сина си, а агне. Това е известно на мнозина, но всъщност ще им докара още една причина да поискат опрощение.

Действително концепцията за прошката идва от притча, но не тази за Аврам. В нея той иска прошка, но не за фалшивото жертвопринушение, а за това, че е представил жена си като своя сестра (тя е негова полусестра и спътница – б.а.). 

Преди нея в християнството

я има идеята да се изобличава ближният. Да му напомниш, да го отрезвиш. Така учениците на Христос го изпитват, когато го питат по колко пъти да прощаваме. Преди това Христос говори за изобличаването.

Първо е насаме, след това пред няколко души, а ако се налага – и пред църквата. Ако не се поправи – не яж с него. Христос нарушава това, яде и пие с грешници.

И разказва на Петър, който го питал дали трябва да прощава 7 пъти, че 7 по 70 е формулата. Това е неговият начин да каже, че няма лимит.

В края на главата Христос разказва

на учениците си притчата за господаря и слугата. Слугата дължал хиляда таланти. Нямал средства, а господарят казал, че ще го хвърли в тъмница, ще му вземе имота.

Слугата се разкаял, хвърлил се в краката му, а господарят се смилил. По пътя към дома се сетил, че негов слуга му дължал пари, поискал 500 драхми, но и той ги нямал. Тогава искащият се ядосал и хвърлил в тъмница длъжника си.

Хора видели и го издали на първия господар. Той се огорчил, привикал го и питал защо е постъпил така след помилването. Направил като длъжника си – хвърлил го в тъмница да го измъчва. Отец ще постъпи по същия начин с тия, които не са простили, рекъл тогава Исус на своите ученици.

Когато прощаваме на ближния

стопяваме разстоянието, разяснява той. Това е началото на покаянието, както е паднал Блудният син. Така и ние в началото на поста даваме начало на нашето покаяние. Покаянието е да се отрезвиш, че си избягал от Бога. Всеки е усещал благодат от него, но понякога той я прибира.

„Ако простите на човеците съгрешенията им, и вам ще прости Небесният ви Отец, ако ли не простите на човеците съгрешенията им, и вашият Отец няма да прости съгрешенията ви, се казва в Светото писание.“