Новини

Влудяваща загадка изгаря умовете на учените. Какво нашепва Rh-?

На мястото на древния шумерски град Киш е открит един от най-старите древни документи на планетата, датиран от 3500 г. пр. Хр.

Смята се, че той предшества писанията на шумерите и египетските йероглифи с почти сто години.

Способността за изразяване на мисли чрез писмен език е едно от първите неща, по които човека се различава от животните.

Оттогава хората постигнаха неща, които други видове все още не са. В сравнение с тяхната, обаче,  нашата „еволюция“ е твърде кратка. Защо само в нашият вид се е появила тази интелигентност?

Хората не могат да живеят навсякъде

ние сме много ограничени на нашата планета. В сравнение с другите видове на Земята хората са доста странни.

Например, човешкото бебе не прохожда веднага след раждането си, което ни прави доста безпомощни.

Ние сме родени преди да сме неврологично готови за живот и нашата интелигентност се съпътства с голяма уязвимост.

Например лумбалната болка, други животни на Земята нямат този проблем. Според учени това означава, че именно ние сме извънземните, които сме търсили.

Една нова теория, предложена от д-р Елис Силвър

твърди, че има няколко издайнически знака в човешката раса. Те предполагат, че човешките същества не са еволюирали покрай другите форми на живот на Земята.

Книгата „Хората не са от Земята: научна оценка на доказателствата“ е обобщение на доводите за и против теорията за човешката еволюция на Земята.

Д-р Елис Силвър, водещ природозащитник и еколог, оценява 13 хипотези и 17 фактора, които показват, че хората не са от Земята.

Човечеството е най-силно развития вид на планетата

Но е изненадващо неподходящо и зле екипирано за земната среда. Слънчевата светлина му вреди, има силна неприязън към естествените храни, нелепо високи нива на хронични заболявания и др.

Според д-р Елис, хората може би страдат от болки в гърба, понеже видът ни първоначално е еволюирал на друга планета с по-малка гравитация.

Странно е, че новородените имат големи глави и това затруднява майките при раждането, което може да бъде фатално и за майката и за детето. Никой друг вид на Земята няма този проблем.

Според д-р Елис милиони хора по света „чувстват“

че не принадлежат на Земята. Човечеството може да е еволюирало на различна планета, а ние да сме доведени тук като високо развит вид преди между 60 000 и 200 000 години.

Една от причините за това е, че Земята може би е планета-затвор. Тъй като явно сме природно сприхав вид и сме тук. Докато се научим да се „държим подобаващо”.

Според Роберт Сепер съвременната ДНК

последователност показва, че човечеството, каквото го знаем, е хибридизиран вид. Например кръвта с резус-фактор отрицателен.

Ако човечеството се беше развило от общ древен африкански прародител, кръвта на всички би била съвместима. Но това не е така.

Откъде идва кръвта с резус-фактор отрицателен?

И защо майка с кръв с резус-фактор отрицателен, която носи деца с кръв с резус-фактор положителен, се опитва да отхвърли собственото си потомство? Възможно ли е човечеството да е не една раса, а хибридизиран вид?

Авторът на книгата предполага, че много напреднали цивилизации са били на Земята преди нас и са унищожени от някаква голяма катастрофа.

Доктор Сепер твърди, че всяка изчезнала раса е заменяна от друга с малцина придържащи се към спомените и знанията на предишната раса.

И какво остава

Според него ние се имаме за много напреднали, но всъщност едва сега започваме да преоткриваме дълбоката мъдрост на миналите цивилизации.

Ние сме като пробуждащ се вид с амнезия, копнеещ  да възвърне забравеното си минало.

„Има 612 вида и подвида примати, признати от Международния съюз за защита на природата и нито един не притежава кръв с резус-фактор отрицателен“, добавя Сепер.

НП