Новини

Високотехнологични оръжия на 300 000 години факт или измислица?

Разтърстващата съзнанието находка открита преди повече от 100 години кара учените и днес да се съмняват в знанията си за света.

Разгорещени спорове за дълбочината на познанието за нашия мир върнаха академичната общност към позабравените студени досиета на археологията.

Череп на 300 000 години е намерен от археолози със съвършено кръгла дупка от едната страна прави опит да промени представите ни за живота на планетата.

След провеждането на многобройни изследвания

експерти заключили, че нещастната жертва би трябвало да е уцелена от “нещо“ със скорост доста по-бърза от тази на копие.

Това събудило още тогава голям брой въпроси  какъв тип технология е способна да предизвика подобна вреда преди стотици хиляди години.

Историята от миналото днес звучи невероятно. На находката се натъкнал един миньор  докато търсил залежи от руда през 1922 година.

Лявата част на черепа се отличавала със специфична, малка, съвършено кръгла дупка.

След прецизно проучване, изследователите стигнали до заключението, че прореза е бил причинен от копие или друго остро средство.

След допълнителни изследвания обаче, те разкрили потресаващи детайли, които според екперти доказват наличието на напреднала технология на Земята, използвана преди стотици хиляди години.

Докато проучвали черепа

изследователите установили, че дясната част от черепа Броукън Хил (Broken Hill skull) притежава друга интересна особеност. Част от черепа изглежда е била отчупена, но от вътрешната страна.

Това откритие в допълнение към малката почти съвършена кръгла дупка от лявата страна повдига след себе си множество въпроси.

Какъв тип предмет би могъл да произведе идеално кръгъл процеп? А и как част от черепа може да бъде отстранена отвътре навън?

Според експертите, когато череп бива уцелен от метално оръжие като стрела или копие, ударът причинява това, което изследователите наричат отличителни пукнатити или тънки едва забележими счупвания.

Участвалите в разследването доказват, че намерения череп няма следи от подобни незабележими фрактури, което само по себе си води до заключението, че жертвата е била ударена от “нещо“ с далеч по-голяма скорост от тази на копие.

Какво е причинило дупката в черепа?

Рене Хорберген, автор на „Тайната на изгубените раси“ казва: „Същият такъв белег може да бъде видян при съвремените черепни наранявания, получени от изстрел на далекобойна пушка“

Дали необяснимите белези на черепа от Броукън Хил са резултат от накакъв вид напреднала технология?

Ако това е така какво е било налично на територията на планетата ни преди 250 000 години, което да предизвика нещо подобно?

И докато скептиците отричат теорията около черепа от Броукън Хил, твърдейки, че всичко е част от псевдонаука, Дейвид Хътчър Чайлдрес детайлно описва в книгата си „Технология на боговете: Изключителните умения на древните“…

„Травмата на черепа на родезийския човек не може да бъде причинена от нищо друго освен от куршум.“

Вероятният въпрос,

който трябва да си зададем е дали жертвата всъщност не е била застреляна от високо технологично оръжие преди стотици хиляди години?

Ако това е така, кой или какво е притежавало този тип технология? Възможно ли е съществуването на технологично напреднала цивилизация преди стотици хиляди години?

Или вероятно, нещо напълно различно, нещо по-правдоподобно да е причинило необяснимите белези по черепа от Броукън Хил?

Тепърва учените ще имат време да предлагат на читателите своите хипотези и разработки по темата.

НП/2023