Новини

Високите вибрации ни водят към нов свят. Какво предстои да се случи?

Дори сега, част от нашите неуловими индивидуалности, такива като съзнанието и мислите, живеят в по-високи измерения.

Но как ще изглеждаме в следващото измерение?

Дали това не са фантазии на умопомрачени учени или са напълно възможни състояния?

В петизмерната Вселена разумът ни ще бъде в още по-високи измерения и поради това ще продължи да е неосезаем. Ще бъде много по-лесно да комуникираме мислено.

Фактически всички комуникации ще бъдат ментални. В сравнение с настоящия свят, отварянето на още едно пространствено измерение ще умножи многократно нашите свободи.

Благоденствието ще бъде наше правило

и изпълнените ни със светлина форми ще имат способността да са видими.

Храна ще ни бъде светлината и нищо друго. Ще имаме още по-възхитителна ДНК, чрез съдържащият се Въглерод-7, която ще може директно да взаимодейства със светлината и да я поглъща.

В петизмерната Вселена телепатията, фотонното общуване и мигновенно придвижване в пространството ще са всекидневие.

Парите и технологиите ще бъдат излишни и следователно без значение.

Пътят към това общество

става за един миг. Никоя армия или правителство няма силата да го спре. Това може да стане днес, може да се случи след 20 години, но е неизбежно.

Ще попитате – ще се издигне ли всяка отделна личност от сегашния свят?

Това е труден за отговор въпрос, доколкото това е избор на индивида да се слее с по-светлата реалност на пето измерение или да продължи със своите пристрастия, които той или тя отказва да изостави.

Вселената ще умре в сегашния си вид

но има много четириизмерни Вселени или по-малки, които са готови да приемат такива души и да им позволят да продължат със своите страсти. Тези души ще продължат да водят войни и да се увличат от парите.

Как тогава някой може да си гарантира място в петизмерния свят? Осъзнавайки, че няма деление между теб и който и да е друг. Обичай другите и така обичай и себе си безусловно.

Отнасяй се със свободна мисъл, не бъди преднамерен или лицемерен към другите. Бъди скромен.

Очаква ни един невероятно красив свят. Ние ще бъдем красивото му проявление.

НП/Д. Уилкок