Новини

Възможно ли е прошката да лекува болести?

Били ли сте наранявани или предавани? Или толкова разстроени, че не можете да си представите да простите на човека, който ви е причинил това страдание?

Връщате ли се към подобни моменти в съзнанието си отново и отново? С всеки изминал ден това ви кара да се чувствате все по-зле.

Някой се сбогува с вас като ви удря две пленици „за довиждане“, описва ви пред общи приятели като лъжец и цялата тази негативна енергия се стоварва върху вас. Абсолютно незаслужено.

Но има противодействие и то е по-силно от всяка друга ментална техника. Това е прошката.

Влиянието на задържаните емоции

Доказано е, че задържането на емоции от ниската гама може да се отрази негативно на вашето здраве.

Затова е необходимо да се научим да прощаваме. От клинична гледна точка прошката е процес на загърбване на чувствата за мъст и възмущение.

На тяхно място е добре да се развият състрадание, щедрост и дори любов към тези, които са ни причинили болка.

Опитът на практикуващите лекари

Доктор Стивън Стандифорд, който ръководи хирургия в Центровете за борба с ракови заболявания в Америка твърди, че задържането на негативни емоции създава хронично състояние на тревога.

То повишава производството на адреналин и кортизол, което влияе негативно върху процеса за създаване на клетки, предпазващи ни от сериозни заболявания като рака.

Високо кръвно налягане, схванатост на мускулите и издуване са някои от негативните ефекти от задържането на отрицателни емоции и спомени.

Редица проучвания сочат, че съпричастните и способни да прощават хора са с понижени нива на стрес.

Прошката като съзнателен позитивен процес

В едно изследване на университета в Хайделберг са анкетирани около 1500 участници като при тези, които са простили някому злодеяние срещу себе си се забелязва по-голяма удовлетвореност от живота.

В друго проучване са оценени 78 пациенти с HIV. Тези, които работят върху процесите на разбиране и прошка произвеждат по-висок брой на CD4 клетки, чиято роля е да се борят и побеждават онкологичните заболявания.

Още по бързо се забелязват и подобрения на кръвното налягане и кардиовагалния тон.

Преимуществата на прошката са много. Но е най-важно първо да простите на себе си, а след това на другите.

Някои източни учители преподават следната вербална формула: „Прощавам ти, прощавам на себе си за грешките с теб и нека нова светлина озари живота ми.“

Време е да се освободите от миналото, за да създадете място за по-добро бъдеще.

educateinspirecahnge.org