Новини

Възможен ли е на друго място във Вселената живот?

Учените винаги се стремят да разгадаят мистерията на живота във Вселената. Но какво всъщност е животът?

Биолозите го определят като същност, която може да се възпроизвежда, да реагира на околната среда, да обработва химикали, да консумира енергия и да расте.

Това определение обаче се сблъсква с предизвикателство, когато разглеждаме възможен живот другаде в космоса, който може да е различен от това, което виждаме на Земята.

Нов поглед

Астробиологът Сара Уокър от държавния университет на Аризона и химикът Лий Кронин от университета в Глазгоу предлагат нов поглед върху проблема.

Те вярват, че ключът към идентифицирането на живота във Вселената се крие в разглеждането на сложността на молекулите, произведени от биологични и небиологични процеси.

Уокър и Кронин заявяват, че случайните процеси не могат да произвеждат последователно изключително сложните молекули, открити в живите организми.

Сложните системи

Създаването на милиарди копия на сложни системи като протеини е не само материал, но и „памет“.

И още – способността да се създава и възпроизвежда сложна информация – един вид процес, подобен на живота.

Тази гледна точка се потвърждава от основните характеристики на живота. Нашето тяло съдържа дълбока история на развитие и всяка част от нас е резултат от милиарди години еволюция.

В същото време, въпреки нашето индивидуално съществуване, ние можем да се разглеждаме като информационни предаватели временно обединени в един организъм.

Теорията на Уокър и Кронин

Според теорията на Уокър и Кронин, молекулите произведени от биологични процеси, трябва да са по-сложни от тези, произведени от небиологични процеси.

Това се дължи на необходимостта от предаване и съхраняване на информация, която е неразделна част от формите на живот.

Новото предложение на учените открива хоризонти за търсене на живот във Вселената. Ако обърнем внимание на сложността на молекулите можем да различим биологични и небиологични процеси.

Нова форма на живот

Това ни дава възможност да идентифицираме потенциални форми на живот, които биха могли да съществуват другаде в космоса и да имат уникални характеристики.

Въпреки новите идеи всички изследователи продължават да търсят отговори.

Откриването на живот във Вселената е завладяващо изследване, което изисква допълнително наблюдение и дълбоко разбиране.

Може би с всяко ново откритие ще се доближаваме до разкриването на мистерията на живота и разбирането на нашето място във Вселената.