26 април 2024

Среща с приятелите на "Новото познание" в Германия, Мюнхен, Хотел "Крафт"

Записвания на телефон
+4917687889777

Новини

Вълшебната магнитна вода на д-р Месмер и откритието на Райхенбах

Магнитотерапията

добива широка популярност в Европа преди 200 години. В края на XVIII и началото на XIX век съществен принос в тази област внася и немският лекар Фридрих Месмер.

Но чудото тепърва предстои

Той зарежда водата с магнит и така лекува свои пациенти. И чудото става. Голяма част от тях получават повече жизненост и енергия.

Но каква е тайната? И дали ние самите не притежаваме сили, с които зареждаме водата?

Д-р Карл фон  Райхенбах, член на престижната Пруска академия на науките и виден учен, се опитал да разбере естеството на прочутата „магнитна вода“ на д-р Фридрих Месмер.

За целта сложил в един съд с вода чист постоянен магнит. Резултатът бил истински и продължително осезаем ефект, особено когато пациентите опитали водата.

Усещанията били различни

в зависимост от това кой полюс е бил потопен в нея. Северният полюс я правел ободряваща и стимулираща, а южният — неприятна и предизвикваща раздразнение.

И тъй като усещанията били съвсем реални, би трябвало да съществува не по-малко реална причина и за самите тях.

Хората били в състояние да познаят дали във водата има сложен магнит или не, както и да разпознаят какъв точно полюс е бил използван.

Установено e,

че химичните характеристики на водата си оставали непроменени. Очевидно ставало въпрос за някаква много по-дълбока промяна.

И в този случай енергията на космоса, наречена Од от учения придавала нови качества на инертната материя.

Ефектът бил проверен в сравнение с неутрални проби. Резултатът от „сляпото“ и „двойното сляпо“ проучване доказало, че наистина е налице осезаема промяна на вкуса на водата след третирането й с магнит.

Д-р Карл фон Райхенбах измерил „трайността“ на заредената с Од вода. Тя оставала активна дори когато бивала разпределена в няколко чаши.

Светлините Од

се задържали дълго в образците. Третираната със северния полюс вода оставала тонизиращ стимулант, а тази с южния запазвала неблагоприятното си въздействие.

Освен това д-р Райхенбах открил, че енергията Од се намира дори в загребаната с шепа вода.

Имало стриктно предаване на полярност от ръката на пробата. Водата, активирана с дясната ръка, предизвиквала енергични реакции, а загребаната с лявата водела до прилошаване.

НП/2023