26 април 2024

Среща с приятелите на "Новото познание" в Германия, Мюнхен, Хотел "Крафт"

Записвания на телефон
+4917687889777

Новини

САЩ преустанови контрола над интернет. Какво предстои в мрежата?

На 1 октомври американското правителство преустанови своето формално наблюдение и управление над интернет и мениджмънта на онлайн адресната система. Тя ще бъде менажирана от юридическо лице с нестопанска цел.

Така ICANN (Internet corporation for assigned names and numbers) се превръща в една саморегулираща се организация, която ще се обслужва от инженери, академици, бизнесмени, неправителствени и правителствени групи.

Когато приключат споразуменията с Министерството на търговията на САЩ, ICANN ще бъде саморегулираща се интернационална единица(снимкаАФР/Andrew Cowie)

Длъжностните лица на американското правителство и ICANN споделят, че договорът е предоставил на Вашингтон ключовата роля да контролира интернет “root zone“, където се създават новите онлайн домейни и адреси.

Kритиците, в това число и някои американски законодатели, оспорват, че това може да се възприеме като “подарък“ от Вашингтон, който ще позволи на авторитарните режими да поемат управлението над свободата на информираност.

Председателят на ICANN Стефан Крокър каза в свое обръщение “Това беше предвидено преди 18 години, но неуморната работа на интернет обществото, направи тази промяна реалност.“

Седалището на офиса остава в Калифорния и формално ще продължи да се съобръзява с американските законодателни актове.