26 април 2024

Среща с приятелите на "Новото познание" в Германия, Мюнхен, Хотел "Крафт"

Записвания на телефон
+4917687889777

Съзнание

САЩ са най-големият износител на оръжие в света. Кои са получателите?

САЩ и Русия водят класацията на износителите на основните видове въоръжения. Съвместният им дял е 56% от 2012 до 2016 година, сочат данни на Стокхолмския институт по проблемите на мира. В доклад се отбелязва, че най-големите износители остават Съединените щати и Русия.

Според публикувания рейтинг, петицата най-големи доставчици на оръжие, както и по-рано, се оглавява от САЩ. Техният дял в общия обем в глобалния експорт е 33%. Главни техни „клиенти” са Саудитска Арабия (13% от американския експорт), Обединените Арабски Емирства (8,7%) и Турция (6,3%). За изминалите пет години САЩ са изнесли свое оръжие в 100 държави и експортните доставки от САЩ за последните пет години са се увеличили в сравнение с предишния наблюдаван период с 21%.

Второ място в списъка на големите износители е за Русия. Нейният дял в международната търговия е 23%. Главни партньори на Русия за последните пет години са Индия (38% руски експорт), Виетнам (11%) и Китай (11%). От 2012 до 2016 година Русия е доставила свое въоръжение в 50 страни.

На трето място сред големите износители в публикувания списък е, както и по-рано, Китай (6,2% от световния експорт). Следват Франция (6%) и Германия (5,6%). От организацията установяват, че като цяло международните доставки на основните видове обикновени оръжия са се увеличили през последните пет години с 8,4% в сравнение с предишния период, което е най-високият показател от 1990 година.

Според експертите най-големите региони получатели на оръжие за изминалите пет години са държавите от Азия и Океания (43% от световния внос). Следват страните от Близкия изток (29%), Европа (11%), държавите от Южна и Северна Америка (8,6%) и Африка (8,1%). Петицата най-големи вносители се оглавява от Индия (13 % от световния внос). Саудитска Арабия е на второ място (8,2% ), след това в списъка са ОАЕ (4,6%), Китай (4,5%) и Алжир (3,7%). Техният дял в световния внос е 34%.

Бгнес