Съзнание

Най-древната концепция движи света около нас. Какво е първичен етер?

Думите на Тесла

„Всичко, което ни заобикаля, всичко осезаемо произлиза от първичната субстанция и то изпълва цялото пространство, наричано Акаша или първичен етер. То се проявява в целия живот като прана.

Като съзидателна творческа сила през цялото съществуване. В безкрайни цикли, във всички неща и явления.“, казва Никола Тесла в далечната 1907 година.

 Какво е Акаша?

Независимо от философията или религията, която го разглежда, Акаша обикновено има един и същ общ смисъл.

Думата идва от санскрит, първичният свещен език на индуизма. Първичният етер на духовния и материалния свят.

Съществуването на тази субстанция, поради липса на по-добър термин, се описва и наблюдава от учени и философи от хиляди години и при всички древни култури, традиции и религии.

Началото е поставено от източния мистицизъм и философия и проникнало на Запад и в езотеричната философия. Обърнете внимание, че тук говорим за Акаша въобще, а не за записите Акаша.

Материални проявления

Това е в основата на основите на всички неща в материалния свят и различни философи го считат за невидимата движеща сила зад създаването на материята.

Според мнозина това е източник на енергия за материални проявления.

Интригуващо е, защото квантовата физика счита, че човешките мисли, намерения и емоции могат да имат някакво пряко проявление в нашия физически свят.

Съвременните научни теории

не признават реалното съществуване на Акаша. Фактът, че квантовата физика ни показва, че пространството не е празно дава основание да обърнем повече внимание на тази древна концепция.

Акаша е неунищожима. Това е изначалната абсолютна субстанция. Тя създава космическата материя.

Ето така същността на Акаша не се наблюдава пряко в свойствата на физическия свят. Тя съществува вечно, независимо от нас, един суперфлуид на реалността.

За нея понятията „създаване и унищожение” са неприложими.

„Нашите очи са слепи за реалностите на духа, научните  експерименти не са в състояние да го открият директно.

Защото те разкриват само свойствата на материалите, а те не са атрибути на Акаша.“, казва Парамахамса Тевари, инженер, физик и изобретател.

Един от големите аргументи

за съществуването на полето Акаша е фактът, че това е доказана в древността концепция. Окултни автори са писали за нея в продължение на години.

Свидетели сме и на други понятия, като атом, енергия, които съществуват навсякъде около нас. Или например преживяване, близко до смъртта. Откъсване от физическото тяло и други, за които е писано в древни времена и се изучават днес от съвременна наука.

Народите от старозаветните книги

може да не са разбирали научните факти зад явленията, които наблюдават поне в начина, по който ние възприемаме науката.

Но техните теории често се оказват правилни. А може би те са имали по-добри методи за придобиване на мъдрост?

„Един ден ще разберем естеството на енергията. Свойствата на космоса могат да се изучават интуитивно и на базата на наличните научни данни.

Ние трябва да разберем естеството на субстанцията Акаша, за да установим единство между научното и духовното.

Да осъзнаем интелигентността на Вселената и единството на живота и смъртта.

Съществуващата наука не може да даде отговори на горните въпроси. Това ще направи една нова наука, включително на духовна основа. И това ще подготви сцената за сливане на науката и духовността.“ пише в специална студия Парамахамса Теуари, инженер, физик и изобретател.

НП/2022