Съзнание

Теории, които ще променят начина, по който възприемате реалността

Какво всъщност е реалността?

Хилядолетия наред учени и философи са се опитвали ли дадат отговор на този въпрос. До какви заключения са достигнали те?

Голямото замръзване

Голямото замръзване е теория за финалното състояние, към което Вселената ни се е запътила.

Скоростта на разширяване на материята става все по-голямо и по-голяма.

Вселената има ограничено количество енергия. Според теорията, когато тази енергия се изчерпа, Вселената ще премине в замръзнало състояния.

Топлинната енергия, създавана от движението на частиците, ще се изчерпа, което означава, че движението на частиците ще става все по-бавно и един ден, на теория, всичко ще спре.

Солипсизъм

Това е философската теория, която твърди, че нищо друго не съществува, освен индивидуалното съзнание.

Отначало това може да звучи абсурдно, но ако се замислите е наистина невъзможно да потвърдите истинността на нещо друго, освен вашето съзнание.

Замислете се за всички сънища, които сте имали в живота си. Не е ли възможно всичко около нас да е един невероятно ярък сън.

Все пак всичко, което възприемаме, е продукт на обработката на информация в различни части на мозъка ни.

За кои аспекти на реалността можем да сме сигурно? Най-вероятно нито един. Ние можем да бъдем единствено сигурни в нашите индивидуални мисли.

Платон и Logos

Платон смята, че душата е принципът, който „оживява“ тялото. Той разделя душата на три части – Logos, Thymos и Eros.

Logos е свързана с интелекта, мисълта и разума. Според Платон отвъд реалността, която възприемаме, има свят на „съвършени“ форми.

Всичко, което виждаме, е просто сянка, имитация на това, което всъщност е.

Платон твърдял, че чрез изучаването на философията, имаме възможност да погледнем отвъд завесата, за да видим съвършената форма на всичко, което възприемаме.

Презентизъм

Времето е нещо, което възприемаме като реалност. Ние го разделяме на минало, настояще и бъдеще.

Според презентизма миналото и бъдещето са имагинерни концепции, а само настоящето е истинско.

С други думи, закуската, която сте си направили или закупили днес, както и всяка дума в тази статия, ще спрат да съществуват, докато не я отворите, за да я прочетете отново.

Етернализъм

Етернализмът е обратното на Презентизма. Това е философска теория, която твърди, че времето е многопластово.

Всички пластове на времето съществуват по едно и също време, но мярката се определя от наблюдаващия.

Това, което виждаме, зависи от това, към коя точка гледаме. Следователно динозаврите, Юлий Цезар и Брад Пит съществуват по едно и също време, но трябва да бъдат наблюдавани от определени точки.

Ако възприемем тази теория, то тогава бъдещето е безнадеждно а свободата е илюзия.

Въображаем реализъм

Тази теория се заражда от теорията за Мултивселената, която твърди, че могат да съществуват безкрайно много алтернативни реалности.

При въображаемия реализъм всичко съществува някъде. Супермен лети над небостъргачите в някоя паралелна реалност, докато Джеймс Бонд преследва злодеи в друга.

Феноменализъм

Всички ние сме се замисляли какво се случва с нещо, когато не гледаме към него. Учените дълго време са изучавали този казус и са достигнали до просто заключение – то изчезва.

Е, това не са го казали точно така. Феноменализмът твърди, че обектите съществуват само като феномен на съзнанието ни.

Така че лаптопите и телефоните ви са тук, само докато вярвате, че те съществуват и вие ги възприемате.

Но когато не ги гледате, те вече не съществуват, докато някой друг не взаимодейства с тях.

Коя от тези чудати теории, опитващи се да обяснят реалността, в която живеем, ви допада най-много?

learning-mind