Новини

Теорията на доктор Хамеров за душата изненада учените

Според двама водещи учени

човешкият мозък всъщност е „биологичен компютър“, а съзнанието ни е програма, управлявана от квантов компютър.

Той е разположен в мозъка и дори продължава да съществува след смъртта. Учените обясняват, че след като хората умрат, душата им се връща във Вселената и тя не умира.

Дебатът за съществуването на душата

и нейното безсмъртие е безкраен. От векове той заема времето на великите мислители на универсалната история.

Но сега група учени дават нов отговор на въпроса и твърдят, че душата не умира, а се връща във Вселената.

От 1996г. д-р Стюарт Хамероф, американски физик и сър Роджър Пенроус, математически физик в Оксфордския университет, работят по една квантова теория на съзнанието.

Те твърдят, че душата се поддържа

в микротубулите на мозъчните клетки. Тяхната провокативна теория гласи, че човешката душа се съдържа от мозъчните клетки в структурите вътре в тях.

Двамата изследователи обясняват, че човешкият мозък е биологичен компютър и съзнанието на хората е програма, управлявана от квантов компютър, който е разположен в мозъка и продължава да съществува след смъртта.

Освен това те твърдят,

че това, което хората възприемат като „съзнание“, всъщност е резултат от квантовите гравитационни ефекти, намиращи се микро-тубулите. Този процес е наречен от двамата учени „Оркестрирана целева редукция – (Orch-OR)“.

Теорията твърди,

че когато хората навлизат във фаза известна като „клинична смърт“ микротубулите губят квантовото си състояние, но запазват информацията, която се съдържа в тях.

„Да кажем, че сърцето спира да бие. И кръвта спира да тече. Микро-тубулите губят квантовото си състояние.

Квантовата информация в тях

не е унищожена, не може да бъде унищожена и просто се разпространява и разсейва във Вселената.

Ако пациентът се възстанови или се съживи, тази квантова информация може да се върне обратно в микро-тубулите.

Но ако пациентът умре,

е възможно тази квантова информация да съществува извън тялото, неопределено като душа.“, твърди д-р Хамероф.

Според тази теория човешките души са повече от просто взаимодействие на невроните в нашия мозък и биха могли да присъстват от самото начало на времето.

НП/ CE